Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia jest powszechną praktyką w stosunku do uchodźców z Ukrainy. Ustawodawca przygotoał regulacje mające na celu ułatwić ten proces. Jego kolejnym celem jest organizacja wypłat do osób udzielających zakwaterowania. Na podstawie art. 13 specustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku działaniami wojennymi. Dotyczy to też małżonków, którzy przyjechali do Polski po 23.02.2022 r. Świadczenie można przyznać, na jego wniosek. Świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres faktycznego zakwaterowania, nie dłuższy niż 120 dni. Okres wypłaty świadczenia można przedłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – kwota świadczenia

Kwota świadczenia dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie. Kwota ta może podwyższyć wojewoda w przypadku:

  1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
  2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Wnioski przyjmują urzędy gmin właściwe dla miejsc zakwaterowania osób, którym udzielono zakwaterowania i wyżywienia. Pracownicy socjalni z gminnych ośrodków pomocy społecznej mają prawo kontrolować faktyczne zakwaterowanie i jego warunki. Jeśli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu osób, którym są udzielane, świadczenie nie przysługuje.

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – zwolnienia prawne

Specustawa uchyla wobec użyczających lokale mieszkalne na użytek obywateli Ukrainy niektóre regulacje z ustawy o ochronie praw lokatorów. Uchyla również regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Regulacje te ograniczały możliwości eksmisji z lokali mieszkalnych i nakazywały właścicielowi wskazać inny lokal mieszkalny, w którym najemca może zamieszkać po eksmisji, jeśli zawarto umowę najmu okazjonalnego.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie inne artykuły związane z uchodźcami z Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Jeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronę

www.emploibtp.be

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *