Kategoria: Biznes

Biznes

Absolutorium dla zarządu

Decyzja o udzieleniu absolutorium członkom zarządu stanowi obowiązkową część dorocznej konwencji wspólników. Absolutorium przyznajemy osobno każdemu członkowi zarządu, a nie jako jedno zbiorowe dla całego zarządu. W praktyce zdarza się…

Jak powołać prokurenta ?

Jak powołać prokurenta ? Mocodawca, będący przedsiębiorcą, może mianować prokurenta poprzez wyrażenie swojej woli. Ustanowienie prokury jest jednostronnym aktem prawnym, który uprawnia prokurenta do reprezentowania mocodawcy w kontaktach z osobami…