Wykaz aktów prawnych

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

 • Dyrektywa Rady 2001/55/WE z 20.07.2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.Urz. WE L 212, s. 12)
 • Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.)
 • Ustawa z 23.03.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 683)
 • Ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)
 • Ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354)
 • Ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)
 • Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)
 • Ustawa z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092)
 • Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)

Wykaz aktów prawnych przygotowaliśmy w związku z artykułami na temat pomocy dla uchodźców. Przepisy tych aktów oczywiście mogą zostać zmienione. W wyniku tego zgodnoś informacji z artykułami na stronie może ulec zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *