Rolnik w urzędzie pracy 2023

Rolnik w urzędzie pracy 2023. Jeżeli posiadasz ziemię rolną o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów i jesteś jej właścicielem lub posiadaczem, albo jesteś współmałżonkiem możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Kto jeszcze może się zarejestrować ? Domownik osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych również nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych. Co ważne nie jesteście objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym.

Rolnik w urzędzie pracy 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Jeżeli posiadasz ziemię rolną o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów i jesteś jej właścicielem lub posiadaczem, albo jesteś współmałżonkiem lub domownikiem osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych, które nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych i nie jesteście objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, to możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Co daje status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej daje ci dostęp do różnych usług i wsparcia dostępnego w urzędzie pracy. Jeśli spełniasz kryteria, możesz również ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, który może zostać ci przyznany.

Jeżeli masz gospodarstwo rolne większe niż 1 hektar przeliczeniowy, podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników zgodnie z ustawą. Jeśli jesteś również zarejestrowany jako osoba bezrobotna, musisz odprowadzać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych nie musisz płacić tych składek

Co się tyczy osób, których gospodarstwo rolne przekracza 2 hektary przeliczeniowe? Osoby posiadające ziemię rolną większą niż 2 hektary przeliczeniowe nie mogą rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i nie mogą korzystać z oferowanego tam wsparcia. Jednakże nadal mają prawo do pewnych innych świadczeń.

Płacę KRUS, ale nie mam związku z gospodarstwem Co mi przysługuje ?

  • Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w ciągu pierwszych czterech kwartałów po zakończeniu pracy.
  • Stypendium w okresie szkolenia.
  • Odszkodowanie za wypadki w czasie szkolenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla bezrobotnych.

Prezydent miasta lub starosta może również:

  • Pokryć koszty szkolenia mającego na celu podjęcie pracy lub działalności spoza rolnictwa.
  • Przyznać jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności spoza rolnictwa. Co więcej na zakup ziemi, włączając działalność produkcyjną lub usługową związaną z rolnictwem.

Kiedy możesz korzystać ze świadczeń ? Jeśli w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pracowałeś i osiągałeś minimalne wynagrodzenie. Co ważne pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Robił to przez co najmniej 365 dni. Następnie zostałeś zwolniony z pracy z przyczyn związanych z zakładem pracy. Ponadto podatek z twojego gospodarstwa rolnego lub specjalnego działu nie może przekroczyć odpowiednich limitów podatku rolnego. – Na przykład limitu podatku rolnego z 5 hektarów przeliczeniowych. Alobo limitu podatku rolnego z 1 hektara przeliczeniowego na jednego członka gospodarstwa domowego bez stałego źródła dochodu spoza rolnictwa).

Rejestracja w urzędzie pracy daje ci także dostęp do usług Centrum Aktywizacji Zawodowej. Obejmuje to pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz organizację szkoleń, które pomagają w znalezieniu zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *