Świadczenie wychowawcze

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Świadczenie wychowawcze (nazywane często „świadczeniem 500+”) to świadczenie służące częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Wlicza się w to opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) obywatelom Ukrainy. Dotyczy to obywateli, którzy przekroczyli granice Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Pieniądze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłaca się na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie również nie jest zależne od dochodów i wypłacane jest w okresach od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego. Oczywiście świadczenie przekazuje się w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce.

Kto może wnioskować o świadczenie wychowawcze?

Wnioskować o świadczenie wychowawcze może:

 1. obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który po 23.02.2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi;
 2. obywatelka Ukrainy albo żona obywatela Ukrainy, która po 23.02.2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce;
 3. obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24.02.2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi;
 4. obywatel innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem. Chodzi o dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W placówkach ZUS udziela się informacji na temat założenia konta w tym systemie. Jeśli ZUS przyzna świadczenie wychowawcze, nie otrzymuje się decyzji w sprawie. Ptrzymuje się tylko informację o przyznaniu świadczenia na profil na PUE ZUS, a także e-mailem na adres podany we wniosku.

Obywatel Ukrainy, który chce złożyć wniosek w ZUS, musi przygotować:

 1. paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inne dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada);
 2. zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku;
 3. numer rachunku bankowego w Polsce;
 4. numer telefonu w Polsce i adres e-mail;
 5. orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym;
 6. dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja;
 7. dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24.02.2022 r.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie również inne artykuły związane z uchodźcami z Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą

Jeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronę

www.emploibtp.be

Bardzo zależy nam na rozwoju naszego portalu. Jeśli macie dodatkowe informacje, które uważacie powinny się tu znaleźć napiszcie nam o tym w komentarzach. Bardzo nam zależy na tym aby portal odpowiadał waszym wymaganiom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *