Jak odwołać prokurenta ?

Jak odwołać prokurenta ? Można odwołać prokurenta w dowolnym momencie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), zazwyczaj każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego odwołania prokury, niezależnie od ustalonych wewnętrznych zasad i procedur spółki. Jednak umowa spółki może wprowadzić odmienne zasady, takie jak konieczność odwołania prokurenta przez kilku członków zarządu wspólnie lub wszystkich członków zarządu razem.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Warto zaznaczyć, że istnieją także inne sytuacje, w których prokura może wygasnąć. Może to nastąpić w przypadku usunięcia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo, prokura może wygasnąć w wyniku ogłoszenia upadłości, rozpoczęcia procesu likwidacji lub przekształcenia przedsiębiorcy.

musicie samodzielnie wypełnić wniosek o dokonanie zmian w systemie za pomocą formularza elektronicznego. W samym wniosku należy wykreślić nazwisko odwołanego prokurenta i dołączyć dokument potwierdzający to odwołanie.

Wniosek o wykreślenie

Wniosek o wpis zmiany musi być elektronicznie podpisany przez zarząd zgodnie z ich uprawnieniami do reprezentacji. Warto zaznaczyć, że zarząd może także upoważnić radcę prawnego lub adwokata do złożenia tego wniosku w KRS w ich imieniu.

Pamiętajcie, że wszelkie załączniki do wniosku, które przesyłamy elektronicznie w formie musimy dostarczyć w oryginalnej formie do KRS w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Nie jest to konieczne, jeśli wniosek zostaje złożony przez radcę prawnego lub adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *