Miesiąc: wrzesień 2023

Absolutorium dla zarządu

Decyzja o udzieleniu absolutorium członkom zarządu stanowi obowiązkową część dorocznej konwencji wspólników. Absolutorium przyznajemy osobno każdemu członkowi zarządu, a nie jako jedno zbiorowe dla całego zarządu. W praktyce zdarza się…