Spółka powiązana - podstawowe informacje

Spółka powiązana – podstawowe informacje Spółka powiązana to taka spółka kapitałowa, w której inna firma handlowa lub spółdzielnia ma wpływ na co najmniej 20% głosów podczas zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, bezpośrednio lub pośrednio, również poprzez zastawienie lub korzystanie z praw, bądź na mocy umów zawartych z innymi osobami. Alternatywnie, spółka kapitałowa, która posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej, również jest uważana za spółkę powiązaną.

Spółka powiązana - podstawowe informacje

Przeczytaj też, bo warto: Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ?

Co się ocenia ?

Oceniając istnienie relacji opartej na udziale w kapitale zakładowym spółki zależnej, bierzemy pod uwagę wyłącznie udziały lub akcje, które należą bezpośrednio do samej spółki. Nie ma znaczenia, czy spółka posiada udziały w kapitale innej spółki kapitałowej za pośrednictwem swoich własnych spółek zależnych.

Spółka powiązana – podstawowe informacje

Co decyduje

Spółka powiązana może pełnić dwie różne role: może działać jako spółka „nadrzędna”. Co oznacza, że ma kontrolę nad innymi. W drugiej sytuacji jako spółka „podporządkowana”. Co oznacza, że jest kontroluje ją inna spółka. Kwalifikacja spółki jako powiązanej jako „nadrzędna” opiera się wyłącznie na udziale kapitałowym. Natomiast kwalifikacja jej jako „podporządkowanej” zależy wyłącznie od udziału w głosowaniu, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

W przeciwieństwie do sytuacji spotykanej w przypadku spółki dominującej i zależnej, kwestię relacji powiązań można analizować jedynie w kontekście firm kapitałowych. Czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

Terminy „spółka zależna” i „spółka powiązana” mają pewne wspólne elementy, ale nie zawsze się pokrywają. Można powiedzieć, że spółka X jest zarówno spółką zależną, jak i spółką powiązaną w odniesieniu do spółki Y – Jeśli spółka X kontroluje większość głosów na zgromadzeniu spółki Y. Jednakże, jeśli relacja nie wynika z kontroli głosów, to spółka X nadal może być spółką zależną. Co ważne niekoniecznie będzie uważana za spółkę powiązaną z spółką Y.

Spółka X nie będzie zależną od spółki Y, jeśli spółka Y posiada co najmniej 20% głosów podczas zgromadzenia spółki X. Jednak nie kontroluje większości głosów ani nie ma decydującego wpływu na działania spółki X. To samo stosuje się do relacji pomiędzy spółką dominującą a spółką powiązaną (w przypadku spółki nadrzędnej) w analogiczny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *