Jak powołać prokurenta ?

Jak powołać prokurenta ? Mocodawca, będący przedsiębiorcą, może mianować prokurenta poprzez wyrażenie swojej woli. Ustanowienie prokury jest jednostronnym aktem prawnym, który uprawnia prokurenta do reprezentowania mocodawcy w kontaktach z osobami trzecimi.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Czego wymaga prawo ?

Ważne jest, abyśmy pełnomocnictwa udzielili na piśmie, w przeciwnym razie będzie uważana za nieważną. Innymi słowy, prokura udzielona ustnie, za pomocą faksu lub wiadomości e-mail, nie będzie miała mocy prawnej. Natomiast skuteczna będzie prokura, której udzielimy w formie elektronicznej, która jest równoważna z tradycyjnym pisemnym oświadczeniem. Może to być na przykład dokument w formacie PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mocodawca ma również możliwość udzielenia prokury w bardziej formalny sposób niż forma pisemna lub elektroniczna, na przykład poprzez pisemne oświadczenie z datą potwierdzoną, notarialnie poświadczony podpis, a nawet w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie wymaganej formy prawnej spowoduje bezwzględną nieważność udzielenia prokury.

Jak powołać prokurenta ?

Udzielenie prokury

Zgodę na udzielenie prokury musimy uzyskać od wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), wszyscy członkowie zarządu muszą wyrazić zgodę.

Aby prokura została uznana za ważną, konieczne jest przestrzeganie zasad reprezentacji określonych w statucie danej spółki.

Warto również wziąć pod uwagę, że prokury możemy udzielić z określonym warunkiem, ale także nie bezterminowo. To oznacza, że mocodawca może zdecydować, że prokura będzie obowiązywać lub wygaśnie w określonym czasie lub w wyniku określonego zdarzenia.

Jak powołać prokurenta ?

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Formalne aspekty ujmowania prokury w odpowiednim rejestrze dla mocodawcy mają swoje istotne znaczenie. W przypadku spółek, wpis prokury składamy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pamiętajmy, że wymaga on dołączenia zgody prokurenta. Konieczne jest dołączenie jego adresu korespondencyjnego. Jeśli prokurent sam składa wniosek wtedy prawo nie wymaga zgody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *