Kontrola spółki przez wspólnika

Kontrola spółki przez wspólnika Każdy partner w spółce ma uprawnienie do osobistego nadzoru nad działalnością spółki, niezależnie od ilości udziałów, jakie posiada, oraz od ich rodzaju. Zgodnie z artykułem 212, paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże istnieją sytuacje, w których to prawo do indywidualnej kontroli zostaje wyłączone. Przykłady to przypadki, gdy w spółce utworzono radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, a jednocześnie umowa spółki zawiera postanowienia wyłączające to prawo (zgodnie z artykułem 213, paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Wspólnik ma dwie opcje wykonywania kontroli w spółce: może to robić samodzielnie lub razem z upoważnioną osobą. Nie ma możliwości, aby kontrolę przeprowadzała tylko osoba upoważniona bez udziału wspólnika.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

W ramach swojego prawa do kontroli w spółce, wspólnik ma prawo do:

  1. Przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.
  2. Sporządzania bilansu dla własnych celów.
  3. Żądania wyjaśnień od zarządu spółki w dowolnym momencie.

Czytaj też: Kiedy urząd zwróci Ci VAT ?

Zarząd ma prawo odrzucić prośbę wspólnika o dostęp do dokumentów. Oczywiście jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że wspólnik zamierza wykorzystać te informacje w sposób szkodliwy dla spółki. W takiej sytuacji wspólnik ma prawo zażądać rozwiązania tej kwestii poprzez uchwałę podjętą przez innych wspólników. Taka uchwała powinna być przyjęta w ciągu miesiąca od momentu zgłoszenia prośby przez wspólnika. Jeżeli zarząd spółki zdecyduje się na podjęcie takiej uchwały, to wciąż pozostaje możliwość jej zaskarżenia. Mówi o tym artykuł 249 K.S.H.

Wspólnikowi przysługuje także prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego, w którym żąda, aby zarząd spółki spełnił jego żądanie. Wniosek składamy w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o uchwale, o której wspomniano wcześniej lub od upływu terminu na jej podjęcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *