Udziały uprzywilejowane w spółce z.o.o

Udziały uprzywilejowane w spółce z.o.o. Standardowa zasada mówi, że wszyscy partnerzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają równe prawa i obowiązki. Niemniej jednak, w umowie spółki można wprowadzić ustalenia, które dają wybrane udziały pewne przywileje.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przywileje dotyczące udziałów mogą obejmować:

(1) Prawo głosu na zgromadzeniu wspólników.

(2) Prawo do otrzymywania dywidendy.

(3) Warunki uczestnictwa w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

Są to trzy najpopularniejsze rodzaje przywilejów dla udziałów, ale warto pamiętać, że kodeks spółek handlowych nie ogranicza listy możliwych przywilejów.

Udziały uprzywilejowane w spółce z.o.o

Więcej głosów na zgromadzeniu

Przywileje związane z prawem głosu oznaczają, że wspólnikowi, który posiada taki udział, przysługuje więcej głosów na zgromadzeniu wspólników. Maksymalna liczba głosów przypisanych do jednego uprzywilejowanego udziału wynosi 3.

Warte uwagi: Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ?

Ten rodzaj przywilejów może dotyczyć tylko udziałów o identycznej wartości nominalnej.

Udziały uprzywilejowane w spółce z.o.o.

Inne prawo do dywidendy

Uprzywilejowanie udziału w kwestii prawa do dywidendy oznacza, że na tym konkretnym udziale może być przyznana wyższa dywidenda, niż wynikałoby to z podziału proporcjonalnego. Maksymalny limit dywidendy przyznanej na uprzywilejowanym udziale wynosi 150% dywidendy przyznanej udziałom, które nie korzystają z uprzywilejowania.

Udziały uprzywilejowane w kwestii dywidendy nie mają jednak pierwszeństwa w zaspokajaniu się przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Artykuł 5 K.S.H.

Artykuł 5. W umowie spółki można określić, że przyznanie określonych uprawnień może być uzależnione od wykonania dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu określonego czasu lub spełnienia określonego warunku. Podkreślmy jeszcze raz, że katalog przywilejów nie jest katalogiem zamkniętym, zatem dużo zależy od sformułowań zawartych w umowie spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *