Kategoria: Praca

Praca

Potrącenia z zasiłków

Potrącenia z zasiłków – Każda osoba otrzymująca świadczenie z Ubezpieczenia Społecznego, musi mieć świadomość, że i one podlegają egzekucji kropka zatem obciążone może być zasiłek chorobowy, macierzyński oraz opiekuńczy czy…

Czym jest obowiązek informacyjny?

Czym jest obowiązek informacyjny? Każdy pracodawca, nawiązując umowę cywilnoprawną, maobowiązek poinformować przyszłego pracownika o istotnych kwestiach dotyczących przetwarzaniajego danych. Informacja może mieć postać pisemną lub elektroniczną, z reguły jest zawarta…

Rezygnacja z PPK

Rezygnacja z PPK –  udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych podejmujemy dobrowolnie. W każdej chwili możemy zrezygnować z uczestnictwa, powiadamiając od naszej decyzji pisemnie pracodawcę. Wzór rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych…