Potrącenia na rzecz zleceniodawcy

Potrącenia na rzecz zleceniodawcy Osoba podejmująca pracę na umowę zlecenie może być obciążona finansowo na rzecz zlecenia dawcy. Mogą to być kwoty za odzież roboczą, wypożyczone narzędzia pracy, ale też kary za nieterminowe wykonanie pracy lub niestawienie się do wykonywania zlecenia.

Potrącenia na rzecz zleceniodawcy

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie zajmują stanowiska w temacie dokonywania potrąceń zarobków zleceniobiorców na rzecz zleceniodawców. Dlatego zleceniodawca musi kierować się przepisami kodeksu cywilnego. W myśl artykułu 353 ustęp 1 możemy zawrzeć stosunek prawny według własnego uznania. Ważne tylko, by jego treść i cel Nie kolidowała z ustawą czy też z zasadami współżycia społecznego. Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. W niektórych sytuacjach zleceniodawca może dokonać pewnych potrąceń. Ważne jest, b wynagrodzenie zleceniobiorcy nie było niższe niż minimalne, bo to skutkuje zarzutem obejścia przepisów ustawy. Zarzut ten zaistnieje także wtedy, gdy usługodawca dokonywać będzie regularnych lub stałych potrąceń albo takich, które nie wynikają ze wspólnych ustaleń stron. Podważa to nie tylko treść ustawy, ale także zasady współżycia społecznego.

Artykuł 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje karę grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł dla zleceniodawcy, które nie przestrzega tej ustawy.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam przede wszystkim nasze wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też: Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Potrącenia na rzecz zleceniodawcy

Potrącenia na rzecz zleceniodawcy –

Przykład

Zleceniobiorcy podjęli pracę na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 na okres 6 miesięcy. Ich stawka godzinowa, zgodnie z ustawą, wynosi 22,80 zł. Zleceniodawca wyposażył ich w odzież roboczą, warto każda 300 zł. Aby zwrócić sobie koszty odzieży, zleceniodawca podjął decyzję, że wypłaci zleceniobiorcą kwotę 19,80 zł za przepracowaną godzinę przez cały okres trwania umowy. Załóżmy że Załóżmy, że pracowali średnio po 150 godzin w miesiącu. Zleceniodawca działa zatem niezgodnie z przepisami. Dokonując stałego potrącenia, a także pozbawia ich minimalnego wynagrodzenia przewidzianego ustawą. Zleceniobiorcy otrzymali co miesiąc 2970 zł brutto, zamiast 3420 zł brutto.

Dochody z umowy o pracę i zlecenia a potrącenia na rzecz tych umów

Sytuacja ekonomiczna wiele osób stwarza potrzebom podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Często więc bywa, że osoba zatrudniona na umowę o pracę zawiera ze swym pracodawcą płatne, dodatkowe umowy cywilnoprawne na zlecone prace inne niż w ramach stosunku pracy. Kiedy więc pracodawca otrzymuje Komorniczy tytuł egzekucyjny dotyczący pracownika, może nie wiedzieć, Z jakiego tytułu dokonywać potrąceń. Wskazówką dla niego Jest pismo komornika. Jeżeli wynika z niego, że komornik wzywa do potrąceń z wynagrodzeń ze stosunku pracy, to zarobki z umowy cywilnoprawnej są wolne od zajęcia. W praktyce bywa jednak tak, że komornik żąda od pracodawcy, przedstawienia wynagrodzenia dłużnika za pracę i oddzielenia jego dochodu ze wszystkich innych tytułów. Pozwala to komornikowi zorientować się, jaka jest Łączna suma dochodów pracownika. Dopiero potem wysyła pismo wzywające do potrąceń.

Egzekucją mogą być wówczas objęte także dochody z umowy zlecenia. Dochody te mogą być zajęte w całości, bez ograniczeń, gdyż nie podlegają żadnej ochronie. Pracodawca powinien ustalić kwoty podlegające potrąceniem odrębnie od przychodów z każdego tytułu pracy.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *