Rezygnacja z PPK

Rezygnacja z PPK –  udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych podejmujemy dobrowolnie. W każdej chwili możemy zrezygnować z uczestnictwa, powiadamiając od naszej decyzji pisemnie pracodawcę.

Wzór rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wzór takiej deklaracji określił Minister Finansów 12 czerwca 2019 roku. To jedyny wzór, który obowiązuje uczestnika PPK. Deklaracja zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie instytucje finansową prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracodawca ma obowiązek poinformować podmiot finansowy w ciągu 7 dni. Mówi o tym artykuł 23 ustęp 3 ustawy o PPK.

Rezygnacja z PPK

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też Wcześniejsze wypłaty z PPK

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe ustają, począwszy od miesiąca złożenia deklaracji. Mimo naszej rezygnacji z uczestnictwa pracodawca

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

od 1 kwietnia 2023 roku ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK. Musi nas także o tym fakcie poinformować. Naszym obowiązkiem natomiast jest złożenie pisemnej deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa, jeśli oczywiście swoją decyzję nadal podtrzymujemy. Na złożenie deklaracji Mamy jeden miesiąc. Jeśli tego nie zrobimy, wpłaty będą podjęte automatycznie od 1 kwietnia danego roku. Powyższy proces będzie obowiązywał obie strony co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. Nasza deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK jest ważna przez 4 lata. Po tym czasie następować będzie automatycznie wpisanie do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rezygnacja z PPK

Kalendarium

28 luty 2023 ( wtorek) – ostateczny termin, dla pracodawcy, by poinformować pracowników o ponownym zapisie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. 28 lutego tracą ważność wcześniejsze deklarację o rezygnacji z PPK.

Od 1.03.2023 – do 31.03.2023 – czas dla pracowników na złożenie nowej deklaracji o braku chęci uczestnictwa w programie.

Od 01 kwietnia 2023 do 17 kwietnia 2023 pracodawca, u którego choćby tylko jedna osoba wyraziła chęć uczestnictwa w programie PPK, ma obowiązek dokonać pierwszej wpłaty na konto uczestnika

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *