Ulga dla młodych 2023

Ulga dla młodych 2023 Program „Bez PIT dla młodych”, wprowadzony w Polsce od 1 sierpnia 2019 roku, to forma ulgi podatkowej, która umożliwia osobom młodym, czyli poniżej 26. roku życia, uniknięcie płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 85 528 zł rocznie. W ramach tego programu katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania jest stopniowo rozszerzany. Jednak w niektórych sytuacjach konieczne jest nadal opłacanie podatku dochodowego i składanie rocznej deklaracji PIT. Więcej informacji znajdziesz w niniejszym artykule.

Ulga dla młodych to zwolnienie z opodatkowania PIT wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, ale tylko dla osób młodszych niż 26 lat.

Ta ulga dotyczy przychodów związanych z:

  • Pracą na etacie,
  • Umowami o pracę tymczasową,
  • Pracą na zlecenie,
  • Spółdzielczym stosunkiem pracy,
  • Umowami nakładczymi.

W praktyce, od roku 2022 pracodawcy nie muszą składać oświadczeń w sprawie korzystania z ulgi dla młodych. Ulga ta jest automatycznie stosowana od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w roku 2022, chyba że pracownik zdecyduje się na jej rezygnację. Wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczki na podatek. W skrócie, oznacza to, że:

  • Jeśli zarobki wynoszą 7127 zł brutto miesięcznie (czyli 12-krotność tej kwoty to 85 528 zł), to nie trzeba płacić podatku. Jednak limit ten jest roczny Zatem nawet w przypadku krótszych umów z wyższymi zarobkami nie ma konieczności opłacania podatku, o ile łączny dochód nie przekroczy 85 528 zł.
  • Limit zwolnienia dotyczy przychodu brutto, co oznacza, że kwota, którą osoba otrzymuje „na rękę” będzie niższa niż 85 528 zł. Osoba poniżej 26 roku życia musi nadal opłacać składki ubezpieczeniowe.
  • Limit ten obowiązuje dla wszystkich umów o pracę i umów zlecenia. Dbaj, aby nie przekroczyć tego limitu.
  • Możliwe jest łączenie różnych źródeł dochodów, np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej i korzystanie z ulgi dla młodych w przypadku umowy o pracę.

Warte uwagi: Kto skorzystał z ulgi na zabytki 2022 

Ulga dla młodych 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Warto zaznaczyć, że ulga dla młodych dotyczy tylko określonych rodzajów wynagrodzeń. Natomiast inne dochody, takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne, zasiłki dla bezrobotnych, odprawy, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, niektóre świadczenia alimentacyjne oraz niektóre stypendia pozostają opodatkowane. W przypadku dochodu przekraczającego 85 528 zł można skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. W ten sposób unikniemy opodatkowania aż do 8 000 zł dochodu

Ulga dla młodych 2023 – ograniczenia

Stanowisko organów podatkowych

Podsumowując stanowisko organów podatkowych wyrażone w tym kontekście, oraz sposób, w jaki ustawodawca sformłował przepis wprowadzający ulgę dla młodych osób, można stwierdzić, że osiągnięcie 26. roku życia w trakcie danego miesiąca ma wpływ na to, które świadczenia podlegają preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu. Tylko kwoty wypłacone do dnia urodzin (włącznie z tym dniem) kwalifikują się do zwolnienia podatkowego. W przypadku dochodu otrzymanego po tej dacie, nie korzysta się z ulgi i podlega on opodatkowaniu. Istotnym aspektem nie jest sam moment, w którym dochód z tych źródeł zostaje naliczony, ale dzień wypłaty środków młodemu podatnikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *