Kto skorzystał z ulgi na zabytki 2022 ? Korzyści związane z ulgą na zabytki są dostępne dla osób, które rozliczają swój podatek dochodowy od osób fizycznych. Do końca roku 2022 ta ulga pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów związanych z zakupem zabytków. Można odliczyć także koszty związane z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i restauratorskimi. Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono zmiany w przepisach związanymi z tą ulgą, co oznacza, że nie można już skorzystać z ulgi na wydatki związane z zakupem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo, udziały we własności takich zabytków nie wpływają na pomniejszenie podlegającego opodatkowaniu dochodu, zgodnie z nowym artykułem 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Kto skorzystał z ulgi na zabytki 2022 ?

Były też określone pewne limity dla odliczeń, takie jak:

  • 50% kosztów wpłat na fundusz remontowy oraz prac konserwacyjnych, restauratorskich i budowlanych związanych z zabytkami. – Wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi się w ewidencji zabytków.
  • Kwota odliczenia za nabycie zabytków nie mogła przekroczyć 500 zł pomnożonych przez liczbę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku.
  • Całkowity limit odliczenia dla wszystkich inwestycji podatnika w ramach ulgi nie mógł przekroczyć 500 000 zł.

Nowe przepisy dotyczące ulgi na zabytki umożliwiają korzystanie z niej dla podatników płacących podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj też: Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ? – Maj 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Kto skorzystał z ulgi na zabytki 2022 ?

Ulga na zabytki obejmuje różne rodzaje wydatków, takie jak:

  • Wpłaty na fundusz remontowy dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru. Albo znajdujących się w ewidencji zabytków, które są własnością podatnika.
  • Koszty prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.
  • Wydatki na nabycie zabytków nieruchomych, udziału w takich zabytkach. Pod warunkiem że podatnik ponosi koszty związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi na tych nieruchomościach.

Aby skorzystać z ulgi na zabytki, należy uwzględnić te wydatki w swoim zeznaniu podatkowym. Oczywiście za rok, w którym je ponieśliśmy. Ważne, żeby pamiętać, że odliczenia za nabycie zabytków dokonujemy w zeznaniu za rok, w którym po raz pierwszy poniesiono te koszty. – Nie w roku zakupu nieruchomości. To oznacza, że, aby skorzystać z ulgi na zabytki, trzeba zadbać o prace remontowe i konserwatorskie na tych zabytkach. Co jeśli kwota rocznego dochodu lub przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia ? Wtedy można odliczyć nadwyżkę w ciągu maksymalnie sześciu kolejnych lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *