Co to jest ulga prorodzinna ?

Co to jest ulga prorodzinna ? Od stycznia 2022 roku weszło w życie wiele zmian podatkowych związanych z reformą Nowego Ładu. Jedną z najczęściej występujących ulg podatkowych w rozliczeniach PIT jest ulga prorodzinna, zwana także ulgą na dziecko. Skorzystać z niej mogą rodzice małoletnich dzieci, opiekunowie prawni oraz osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych. Aby jednak móc skorzystać z ulgi na dziecko, trzeba spełnić określone warunki. Wartość ulgi zależy od liczby uprawnionych dzieci i umożliwia zwrot podatku związanego z wychowaniem dzieci.

Zgodnie z ustawą o PIT każda osoba osiągająca dochód podlegający opodatkowaniu ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

W zeznaniu podatkowym za rok 2022 można odliczyć ulgę na dziecko od podatku lub uzyskać zwrot niewykorzystanej ulgi, jeśli dochody były zbyt niskie, aby skorzystać z pełnej ulgi. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego roku i pozostają aktualne. Oto najważniejsze informacje dotyczące ulgi na dziecko w deklaracjach za 2022 rok.

Aby skorzystać z ulgi, musisz być rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnić funkcję rodziny zastępczej i uzyskać dochody opodatkowane według skali podatkowej. Nie możesz jednak skorzystać z ulgi, jeśli twoje dochody pochodzą wyłącznie z:

  • Opodatkowanej 19% podatkiem liniowym działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
  • Opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową).

Jeśli oprócz tych dochodów osiągnąłeś także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), możesz w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przysługującej ulgi do odliczenia.

Ulga na dziecko jest dostępna dla rodziców, których dzieci są:

  • Małoletnie.
  • Otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, niezależnie od wieku.
  • Młodsze niż 25 lat i uczą się lub studiują, jeśli w poprzednim roku ich dochody nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (16 061,28 zł). Dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, a renta nie jest wliczana do dochodu.
Co to jest ulga prorodzinna ?

Warte uwagi: PIT-28 kto składa ?

Odliczenie ulgi na dziecko dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni ustalić, w jakim stopniu chcą odliczyć ulgę prorodzinną od podatku. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy sprawują opiekę naprzemienną na dzieckiem lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, kwotę ulgi podatnicy odliczają w równych częściach. W innych przypadkach ulgę w wysokości 100% można odliczyć podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Zmiany

Warto też zwrócić uwagę na zmiany dotyczące rekompensaty za niewykorzystaną ulgę na dzieci oraz innych regulacji wprowadzonych w Polskim Ładzie. Dotychczas rekompensata za niewykorzystaną ulgę była przyznawana w oparciu o zapłacone składki zdrowotne i społeczne. Rodzice, którzy ze względu na niskie dochody nie płacili podatku dochodowego, mogli także skorzystać z rekompensaty za niewykorzystaną ulgę w pełnej wysokości, uzależnionej od liczby dzieci. Wysokość odliczenia ulgi nie uległa zmianie i nadal wynosi:

  • 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko.
  • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko.
  • 2700 zł rocznie na każde kolejne dziecko.

W ramach przepisów zwiększono także kwotę wolną od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. To wpłynęło na opłaty społeczne osób zarabiających do 2500 zł netto miesięcznie. Osoby te są również zwolnione z płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Teraz podatnicy o niskich dochodach otrzymają rekompensatę za ulgę tylko do wysokości opłaconych przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne Pomijamy tu składkę zdrowotną, która nie podlega odliczeniu. To oznacza, że mniej osób będzie mogło skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *