Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce

Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce zazwyczaj dziedziczy udziały po zmarłym krewnym. Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat, to jego prawa i obowiązki związane z tymi udziałami wykonują jego prawni przedstawiciele.

Warto zaznaczyć, że z punktu widzenia funkcjonowania spółki, prawnemu przedstawicielowi, przysługuje prawo do samodzielnego podejmowania działań związanych z udziałami. Oczywiście jedynie w ramach zwykłego zarządu. W przypadku chęci podjęcia działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, prawnemu przedstawicielowi obowiązuje uzyskanie wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego. To oznacza, że czynności, wymagającej takiej zgody, możemy zrealizować dopiero po decyzji sądu

Czynność zrealizowana bez zgody sądu, będzie nieważna. Nie wywoła żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że działania podejmowane wbrew tym zasadom nie będą miały mocy prawnej.

Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce

Które czynności wymagają zgody sądu ?

Pytanie, które się tu pojawia, to które czynności wymagają zgody sądu? W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z pewnością traktujemy jako takie czynności, które mają wpływ na sytuację majątkową małoletniego wspólnika – Zwłaszcza te, które generują zobowiązania po jego stronie. Do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu możemy zaliczyć na przykład zobowiązania do okresowych świadczeń. Klasyfikujemy tu również sprzedaż lub ustanowienie zastawu na udziałach, głosowanie nad uchwałami dotyczącymi podziału zysków lub pokrycia straty.

Partnerzy działający razem w ramach spółki decydują się na wprowadzenie do umowy spółki klauzul które ograniczają dziedziczenie udziałów. Celem tego jest zachowanie stabilności działalności biznesowej. W przypadku, gdyby tych ograniczeń nie było, osoby, które by dziedziczyły udziały, podlegają ustalonym warunkom, takim jak spłata przez pozostałych partnerów lub inne postanowienia, które przewiduje umowa spółki. Umowa spółki z o.o. często zawiera także zapisy mówiące o automatycznym umorzeniu udziałów zmarłego wspólnika. W takim przypadku spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń wobec samej spółki w celu uzyskania odszkodowania za umorzone udziały.

Sytuacja jest inna w przypadku rodzinnej spółki, gdzie zazwyczaj nie ma potrzeby wprowadzania takich klauzul wykluczających spadkobierców lub przewidujących umorzenie udziałów zmarłego wspólnika.

Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce

Czytaj też: Kiedy urząd zwróci Ci VAT ?

Co zrobić, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z zastojem decyzyjnym spowodowanym małoletnimi spadkobiercami ? Warto rozważyć wyłączenie możliwości ich przystąpienia do spółki. Inaczej wspólnicy zostaną skonfrontowani z ryzykiem uznawania decyzji prawnego opiekuna małoletniego wspólnika. No i oczywiście potrzeby uzyskania zgody sądu opiekuńczego na czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *