Jednoosobowa spółka z.o.o

Jednoosobowa spółka z.o.o Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to rodzaj spółki, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Jest to popularny wybór wśród przedsiębiorców. Dlatego,że pozwala on ograniczyć osobistą odpowiedzialność finansową i działać na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto jednoosobowa sp. z o.o. często stosujemy jako jako narzędzie w joint venture, ułatwiając przeniesienie majątku poprzez nabycie udziałów w spółce. Często jest również wykorzystywana jako komplementariusz zarządzający w spółkach komandytowych.

Jednoosobowa spółka z.o.o

Funkcjonowanie Jednoosobowa sp. z o.o.

Działanie takiej spółki determinują specjalne przepisy. Ich zadaniem jest ochrona jej interesów. Pierwsza różnica w porównaniu do spółek z udziałem wielu wspólników polega na tym, że inna jednoosobowa sp. z o.o. nie może założyć nowej spółki z o.o. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jednoosobowa sp. z o.o. nabywa wszystkie udziały innej spółki z o.o. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby jednoosobowa sp. z o.o. stała się jedynym wspólnikiem innej spółki z o.o.

Jednoosobową sp. z o.o. można także utworzyć, gdy wszyscy inni wspólnicy. – Oprócz jednoosobowej sp. z o.o., zbywają swoje udziały. Ważne jest, aby taka spółka . nie była zakładana przez jednoosobową spółkę zagraniczną. Na etapie zakładania spółki w organizacji, jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentować spółki. Jego jedyna czynność to zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego, wskazując swoje dane i informując, że jest jedynym wspólnikiem spółki.

Jednoosobowa spółka z.o.o
Multi-ethnic group of people working in the office. Sitting and working on laptops and reading documentation, African woman holding cup of coffee or tea and looking at documents. Male in background listening music on headphones. Male and woman with glasses on the right discussing about their job.

Podczas funkcjonowania spółki jednoosobowej, różniącej się od wieloosobowej, jedyny wspólnik ma pełne prawo wykonywania wszystkich uprawnień. Oczywiście normalnie przysługiwałyby zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że przepisy dotyczące zgromadzenia wspólników stosujemy z pewnymi modyfikacjami. – Aby uwzględnić specyfikę jednoosobowej spółki. Zdarza się, że w ogóle ich nie stosujemy. Na przykład nie ma wymogu formalnego zwołania zgromadzenia ani określonych terminów. Jedyny wspólnik może spotkać się i podejmować decyzje nieformalnie. To samo dotyczy zasad dotyczących kworum, większości głosów oraz upoważnienia sądu do zwołania zgromadzenia.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jednoosobowa spółka z.o.o

Udziały w spółce

Jeśli wszystkie udziały w spółce należą do jednego wspólnika, wszelkie oświadczenia woli składane spółce muszą być sporządzone na piśmie. Chyba że ustawa stanowi inaczej (na przykład akt notarialny w przypadku przeniesienia nieruchomości na spółkę). To ograniczenie ma na celu kontrolę oświadczeń woli składanych przez jedynego wspólnika oraz ochronę interesów spółki i jej kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *