Ile członków może mieć zarząd spółki z o.o.

Ile członków może mieć zarząd spółki z o.o Zarząd spółki może mieć zaledwie jednego członka lub może być liczniejszy . W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pozostałe osoby zajmują stanowiska wiceprezesów lub po prostu są członkami zarządu. Nie znajdziemy przepisów, które ograniczają liczbę członków.. Ostateczna liczba członków zarządu jest ustalana w umowie spółki.

Zazwyczaj mamy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jednego prezesa i dwóch wiceprezesów. Jeśli podmiot ma bardziej skomplikowaną i rozbudowaną strukturę zarząd może być liczniejszy. Wtedy każdy zw wiceprezesów odpowiada za jeden obszar działania przedsiębiorstwa. Pułapką liczniejszych zarządów są trudności w podejmowaniu, choćby najprostszych decyzji. Wynika to z faktu, że wielu członków może prezentować różne punkty widzenia w wielu kwestiach.

Oczywiście, o tym jak liczny jest zarząd decydują zapisy umowy spółki. W praktyce gospodarczej stosuje się zapisy, że „liczba członków ograniczamy do …” Nie można, zatem dowolnie zwiększać tej liczby. Chyba, że zmienimy umowę spółki.
Bywa, że zarząd ulegnie zmniejszeniu. Wtedy Z należy ten skład natychmiast uzupełnić. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której faktycznie pracuje tzw. zarząd kadłubowy, a zarząd – jako organ spółki – przestaje formalnie istnieć.

Ważne: Jeżeli zarząd działa niezgodnie z umową będzie podejmował uchwały, to będą one nieważne !

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Co widzimy w KRS ?

W rejestrze przedsiębiorców widzimy tylko sposób, w jaki spółka jest reprezentowana prawnie, ale nie zawiera informacji o minimalnej liczbie członków zarządu, jakie są określone w umowie spółki. Dlatego osoba lub firma, która współpracuje z taką spółką na podstawie tylko danych z KRS, a bez dostępu do treści umowy zarejestrowanej w aktach rejestrowych spółki, nie może być pewna, czy zarząd spółki działa zgodnie z wymaganym składem i może skutecznie podpisywać umowy w imieniu spółki. To stwarza ryzyko, że spółkę będzie nadzorować kuratora lub nawet złożone może być wniosło o jej rozwiązanie. Z drugiej strony, jeśli do zarządu spółki powołano więcej członków, niż przewiduje umowa spółki, to ostatnie mianowanie członka zarządu można traktować jako nieważne.

Ile członków może mieć zarząd spółki z o.o.

Zarząd a przepisy prawa

Tworząc zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba uwzględnić liczne przepisy, zarówno te zawarte w kodeksie spółek handlowych, jak i poza nimi. Na przykład, do zarządu możemy powołać tylko osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważne nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, które wymienia kodeks spółek handlowych. Dodatkowo, członek zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej tej samej spółki lub spółki dominującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *