Przekształcam JDG w spółkę z o.o

Przekształcam JDG w spółkę z o.o Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszym wyborem w zakresie prowadzenia firmy, ale coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zmianę formy działalności na spółkę. Powód tkwi w zmianach wprowadzonych w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 roku, które znacznie wpłynęły na jednoosobowe działalności gospodarcze. To skłania przedsiębiorców do szukania innych rozwiązań. Co dokładnie się zmieniło? Przede wszystkim zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ponosi osobistą odpowiedzialność za swoją firmę. Oznacza to, że w przypadku poważnych strat, musi je pokryć z własnych środków. Dlatego wielu samozatrudnionych decyduje się na przekształcenie swojej działalności w spółkę. Ustawodawca, będąc świadomym zmian w biznesie, pozwala na takie przekształcenie, choć wiąże się to z pewnymi kosztami.

Jeśli potrzebujesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki, teraz możesz to zrobić za pośrednictwem Wirtualnego Biura Kraków lub Wirtualnego Biura Poznań.

Przekształcenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Spółkę:

Zgodnie z przepisami art. 551 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, może przekształcić ją w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą).

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawne i można to zrobić na różnych etapach prowadzenia firmy. Jednakże kodeks spółek handlowych nakłada konkretne wymagania, które przedsiębiorca musi spełnić. Do przekształcenia wymagane jest:

  1. Przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta.
  2. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy.
  3. Powołanie członków organów spółki przekształconej.
  4. Podpisanie umowy spółki lub sporządzenie statutu spółki przekształconej.
  5. Zarejestrowanie spółki przekształconej w rejestrze i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przeczytaj też: Spowolnienie przemysłowe – 2022/23

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czy warto? Korzyści wynikające z przekształcenia:

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. przynosi przede wszystkim mniejszą odpowiedzialność, ponieważ wspólnik odpowiada tylko do wysokości wniesionego kapitału i innych świadczeń na rzecz spółki. To główna różnica między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością. Dodatkowo, są inne korzyści, takie jak:

  • Nowi wspólnicy i kapitał: Nowi wspólnicy, którzy dołączają do przedsiębiorcy, przynoszą własny kapitał do firmy. Wysokość tego kapitału zależy od ustaleń wspólników. Ponadto każdy z nich przynosi swoje kontakty i wiedzę, co zwiększa możliwość pozyskiwania kapitału w przyszłości.
  • Możliwość sprzedaży: Spółkę z o.o. można sprzedać, jeśli wspólnicy zdecydują się na to.
  • Możliwość dziedziczenia: Udziały w spółce można przekazać potomkom.
  • Rozwój: Prowadzenie spółki z o.o. często jest postrzegane jako bardziej prestiżowe i otwierające większe możliwości niż jednoosobowa działalność. Chociaż nie wiąże się to z konkretnymi ograniczeniami czy przywilejami, wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.
  • Płynna zmiana: Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę trwa dłużej niż założenie nowej spółki, ale pozwala kontynuować działalność bez zakłóceń. Przedsiębiorca zachowuje ulgi, które miał jako jednoosobowy przedsiębiorca, kontynuuje umowy i korzysta z przyznanych koncesji.

Podstawowe różnice w podatkach

Spójrzmy na tabelę poniżej

JDGSPÓŁKA Z.O.O
Kto jest podatnikiem ?Przedsiębiorca jako osoba fizycznaSpółka sama w sobie
Jaki podatek jest narzucony ?PIT – podatek dochodowy od osób fizycznychCIT – podatek dochodowy od osób prawnych
PIT od pracowników i od wszystkich wynagrodzeń, które płaci spółka
Co tak naprawdę jest opodatkowane ?dochódzyski kapitałowe oraz pozostałe źródła dochodu
Stawki CIT19% podatku dla zysków kapitałowych
9% dla pozostałych źródeł – jeśli przychód nie przekracza 1.200.000 euro rocznie
Podatek VATpłaci osoba fizycznapłaci spółka, a nie wspólnik spółki
PCCod zawarcia umowy spółki zapłacisz podatek od czynności cywilnoprawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *