Spółki osobowe VS kapitałowe

Spółki osobowe VS kapitałowe Wybór odpowiedniej formy prawnej dla działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych kroków na początku przedsięwzięcia. Jeśli planujesz prowadzić firmę razem z innymi przedsiębiorcami, warto rozważyć połączenie sił i utworzenie spółki. Zarówno spółki kapitałowe, jak i spółki osobowe służą jako ramy prawne do prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawę prawną dla ich funkcjonowania stanowią Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku. Dodatkowo, pod względem struktury kapitałowej, można je podzielić na spółki osobowe (takie jak spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Pomimo że oba rodzaje spółek podlegają tym samym aktom prawnym, różnią się w swoim funkcjonowaniu. W tym artykule skupimy się na wyodrębnieniu różnic między spółkami kapitałowymi a osobowymi.

Warte uwagi: Kiedy dostanę urlop okolicznościowy ?

Spółka osobowa

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną. Co to dokładnie oznacza? Mogą w swoim imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa majątkowe, zaciągać zobowiązania, składać pozwy i być pozwane. Podstawą istnienia i działania spółek osobowych są wspólnicy. Co więcej, prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej mogą być przeniesione na inną osobę tylko za zgodą pozostałych wspólników. W przypadku takiego przeniesienia, zarówno dotychczasowy wspólnik, jak i nowy wspólnik odpowiadają solidarnie za zobowiązania związane z uczestnictwem w spółce osobowej oraz zobowiązania spółki. Ponadto, wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za długi spółki, która występuje w przypadku, gdy spółka nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W spółkach osobowych to wspólnicy, a nie sama spółka, są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlega udział w zyskach wspólnika spółki osobowej.

Spółki osobowe VS kapitałowe

Spółki osobowe VS kapitałowe

Spółka kapitałowa

W przeciwieństwie do spółek osobowych, spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i opierają swoją działalność na kapitale. Oznacza to, że ich skład osobowy jest zmienny, a cechy osobiste poszczególnych wspólników nie mają znaczenia w kontekście działalności spółki. Ponadto, sprawy spółki kapitałowej prowadzą pośrednio przez wybrane organy, a odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wartości ich udziałów lub akcji. Dodatkowo, już od momentu utworzenia spółki kapitałowej powstaje tzw. spółka w organizacji. Już ma zdolność nabywania praw, takie jak własność nieruchomości czy inne prawa majątkowe, zaciągania zobowiązań oraz występowania w sprawach sądowych. Po wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka w organizacji staje się osobą prawną. Nabywa, zatem pełne prawa i obowiązki jako spółka. W spółkach kapitałowych zarówno spółka, jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Jednak przedmiotem opodatkowania są zyski spółki kapitałowej oraz dywidendy wypłacone wspólnikom lub akcjonariuszom.

Spółki osobowe VS kapitałowe

Kapitał – którą spółkę wybrać ?

Rozważasz, którą formę spółki wybrać w 2023 roku, zwłaszcza jeśli nie masz dostępnego dużego kapitału początkowego? Warto zrozumieć, że pewne rodzaje spółek wymagają określonego kapitału na początek działalności.

W przypadku spółek kapitałowych, najniższa suma, którą potrzebujesz na założenie firmy, wystarcza w przypadku PSA. – Czyli prostej spółki akcyjnej, która wynosi zaledwie 1 złoty. Należy jednak pamiętać, że to jest kapitał akcyjny, a nie zakładowy. Warto zaznaczyć, że PSA jest stosunkowo nową formą prawną i pojawiła się w KRS nieco ponad rok temu. Mimo to nie cieszy się jeszcze tak dużą popularnością. W Krajowym Rejestrze Sądowym istnieje obecnie nieco ponad tysiąc aktywnych firm tego typu.

Jeśli planujesz prowadzić działalność na większą skalę, bardziej odpowiednią opcją wizerunkowo może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), która wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. To stosunkowo niska kwota w porównaniu do spółki akcyjnej, gdzie kapitał wynosi 100 tysięcy złotych. Jeśli natomiast porównasz to do spółek osobowych, takich jak spółka jawna lub partnerska, które nie mają określonego minimalnego kapitału, 5 tysięcy złotych może wydawać się dość znaczącą kwotą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *