Kiedy dostanę urlop okolicznościowy ?

Kiedy dostanę urlop okolicznościowy ? Podczas podpisywania umowy o pracę, masz prawo do korzystania z różnych uprawnień, a jednym z nich jest możliwość wzięcia urlopu. Jeśli jesteś zatrudniony na etacie, to możesz skorzystać nie tylko z urlopu wypoczynkowego, ale także z urlopu okolicznościowego. Ten drugi rodzaj urlopu można wykorzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, a kiedy dokładnie, regulują konkretne przepisy. W roku 2022 urlop okolicznościowy jest przyznawany w następujących okolicznościach: narodzenie dziecka, ślub dziecka lub własny, śmierć dziadka, babci, ojca, matki, teścia, teściowej, brata lub siostry. Urlop okolicznościowy nie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego i dotyczy szczególnych sytuacji życiowych. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy dostanę urlop okolicznościowy ?

Kiedy przysługuje ten szczególny urlop ?

Urlop okolicznościowy jest dostępny tylko dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na podstawie innych umów, takich jak umowy cywilnoprawne czy staż, nie mają prawa do urlopu okolicznościowego.

W zależności od rodzaju wydarzenia, pracownikowi przysługuje 1 lub 2 dni wolnego od pracy. Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, pracownik musi powiadomić o tym swojego pracodawcę i wypełnić odpowiedni wniosek.

W przypadku planowanych wydarzeń, pracownik powinien poinformować pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ten mógł znaleźć zastępstwo. Natomiast w sytuacjach nagłych, jeśli wydarzenie wystąpiło niespodziewanie, pracownik musi złożyć wniosek o urlop okolicznościowy najpóźniej drugiego dnia swojej nieobecności w pracy. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć najbliższego członka rodziny, w przypadku której pracownik może poinformować pracodawcę „po fakcie”.

Warte uwagi: Ulga za złe długi 2023

W jakich sytuacjach i na ile czasu pracodawca przyznaje urlop okolicznościowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w następujących przypadkach:

  • ślub pracownika – 2 dni,
  • narodziny dziecka pracownika – 2 dni,
  • śmierć bliskiego członka rodziny (matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka lub dziecka) – 2 dni,
  • ślub dziecka pracownika – 1 dzień,
  • śmierć rodzeństwa, teściów, babci, dziadka oraz innych osób pozostających pod bezpośrednią opieką pracownika – 1 dzień.

Do wniosku o urlop okolicznościowy zawsze dodaj odpowiednie dokumenty. Akt zgonu czy urodzin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *