Czym są środki trwałe ?

Czym są środki trwałe ? W każdym przedsiębiorstwie wykorzystujemy środki trwałe. Bez niego nie mogłoby ono istnieć Prawo nakazuje dokładną rejestrację aktywów Każde aktywo, tak jak nakazują przepisy klasyfikujemy w odpowiedniej kategorii. Prawo mówi także które, aktywa są długoterminowe, a które krótkoterminowe

Koncepcja długoterminowych aktywów jest nieodłączną częścią wielu firm. Długoterminowe aktywa obejmują przede wszystkim majątek organizacji. Majątek ma charakter własności lub współwłasności Aby przyporządkować coś jako długoterminowe aktywo, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Aktywo jest własnością lub współwłasnością podmiotu.
 2. Aktywo zostało nabyte lub wytworzone przez podmiot.
 3. Aktywo jest kompletną jednostką gotową do użytku w dniu przyjęcia.
 4. Okres oczekiwanej użyteczności przekracza jeden rok.
 5. Aktywo zużywamy w związku z działalnością gospodarczą lub wynajęte na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
Czym są środki trwałe ?

Pod względem ich funkcjonalności można wyróżnić cztery podstawowe kategorie długoterminowych aktywów:

 1. Nieruchomości, w tym grunty oraz budynki oraz infrastruktura lądowa i wodna, zapewniające odpowiednie warunki dla produkcji i działalności nieprodukcyjnej.
 2. Maszyny oraz urządzenia techniczne, a także przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie, które bezpośrednio wpływają na procesy pracy i produkcji.
 3. Środki transportu służące do przewozu osób i towarów.
 4. Inwentarz żywy to oczywiście jak zwierzęta, które hodujemy.

Warte uwagi: PIT-28 kto składa ?

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) pełni niezwykle ważną rolę we właściwym przyporządkowaniu aktywów. Dzięki niej gromadzimy istotne informacje. Księgowym, pomaga oczywiście naliczyć właściwą stawkę amortyzacyjną KŚT używamy, więc w celach administracyjnych i kontrolnych.

Czym są środki trwałe ?

Pojęcie KŚT

KŚT składa się z dziesięciu jednocyfrowych grup środków trwałych, z których każda zawiera dwucyfrowe podkategorie oraz trzycyfrowe rodzaje aktywów. Oto krótka charakteryzacja tych jednocyfrowych grup:

0 – Grunty. 1 – Budynki, lokale, także prawa do lokali użytkowych. 2 – Infrastruktura lądowa i wodna. 3 – Kotły i maszyny energetyczne. 4 – Maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania. 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. 6 – Urządzenia techniczne. 7 – Środki transportu. 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie nierejestrowane gdzie indziej. 9 – Inwentarz żywy.

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych informuje o skuteczności zarządzania długoterminowymi zasobami w firmie. Jego wysoka wartość oznacza to, że inwestycje w trwałe aktywa przyczyniają się do dużych przychodów ze sprzedaży. Należy jednak podchodzić do tego z rozwagą To dlatego, że zbyt wysokie wartości wynikają zazwyczaj niskiego poziomu trwałych aktywów, już w dużej mierze zużyliśmy lub umorzone. Dlatego ważne jest także spojrzenie na wskaźnik zużycia trwałych aktywów przy ocenie.

Jeśli chodzi o interpretację zmian wartości wskaźnika w ciągu kilku okresów czasu:

 • Wzrost wartości wskaźnika oznacza zazwyczaj poprawę wykorzystania trwałych aktywów firmy, ale pod warunkiem, że wzrost ten nie jest wynikiem wyłącznie większego zużycia tych aktywów.
 • Spadek wartości wskaźnika zazwyczaj wskazuje przede wszystkim na pogorszenie wykorzystania trwałych aktywów. To zły prognostyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *