Gdy nie spłacam leasingu

Gdy nie spłacam leasingu W tym tekście omówimy pojęcie cesji umowy leasingu oraz zaprezentujemy definicję cesji zawartą w polskim kodeksie cywilnym.

Art. 509. § 1. Zgodnie z przepisami prawa, wierzyciel ma możliwość przekazania swojego prawa do wierzytelności na osobę trzecią, bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. Oczywiście, istnieją pewne wyjątki, takie jak przeciwdziałające temu przepisy ustawowe, ewentualne umowne zastrzeżenia lub specyfika danego zobowiązania.

§ 2. W przypadku takiej cesji prawa do wierzytelności, nabywca przejmuje także wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenia dotyczące zaległych odsetek.

Samochód w leasingu

Teraz rozważmy sytuację, gdzie wziąłeś samochód dostawczy w ramach umowy leasingowej, i do tej pory konsekwentnie spłacałeś raty. Niestety, pojawiły się teraz trudności z regulowaniem tych płatności. Co w takiej sytuacji można zrobić? Czy istnieje możliwość zakończenia umowy leasingowej?

Znajdź osobę, która podejmie cesję Jeżeli zdecydujesz się na zakończenie umowy leasingowej, będziesz musiał znaleźć osobę trzecią lub firmę, która jest gotowa przejąć tę umowę. Warto zaznaczyć, że nowy nabywca umowy będzie związany tymi samymi warunkami co pierwotny leasingobiorca, bez możliwości ich zmiany.

Gdy nie spłacam leasingu

Cesja umowy leasingu – kto może być nowym nabywcą?

W zasadzie każda firma, która posiada odpowiednią zdolność leasingową, może być cesjonariuszem. W praktyce oznacza to, że firma zajmująca się leasingiem będzie ponownie analizować wniosek o leasing od nowego nabywcy.

Procedura dokonania cesji umowy leasingowej – kroki do podjęcia

Pierwszym krokiem jest rozmowa z aktualnym leasingobiorcą, aby ustalić koszty związane z cesją. Ważne jest również dowiedzenie się, jak odzyskać środki z ubezpieczenia, które mogą pozostać niewykorzystane do końca umowy.

Następnie, warto obliczyć, ile rat pozostało do spłaty w ramach umowy leasingowej i przygotować ofertę dla potencjalnego cesjonariusza. Niektóre firmy leasingowe oferują platformy, na których można bezpłatnie zamieścić ogłoszenie. Jednakże, należy pamiętać, że leasingodawca może nałożyć pewne warunki na nowego nabywcę, więc dobrze jest o nich wcześniej wiedzieć.

Następnie należy złożyć wniosek o cesję umowy w firmie leasingowej i oczekiwać na jej zgodę.

Po uzyskaniu zgody, pozostaje jeszcze rozliczenie się z nowym nabywcą i przekazanie mu przedmiotu leasingu.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Gdy nie spłacam leasingu

Cesja umowy leasingowej – dlaczego warto rozważyć tę opcję?

Jako leasingobiorca, należy zdawać sobie sprawę, że próba wypowiedzenia umowy leasingowej przed terminem niesie ze sobą pewne konsekwencje. – Takie jak nałożone kary umowne, konieczność spłaty wszystkich rat i odsetek, a także dodatkowe koszty związane z przedmiotem leasingu, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL). Z drugiej strony, wcześniejszy wykup przed upływem co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu może okazać się nieopłacalny. – Jeśli wartość rynkowa przedmiotu jest znacznie wyższa od pozostałych do spłaty rat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *