Leasing czy kredyt co wybrać ?

Leasing czy kredyt co wybrać ? Przedsiębiorcy muszą dokonywać wyboru spośród wielu dostępnych produktów finansowych, co będzie tematem poruszanym w tym artykule. . W niniejszym artykule porównamy te dwie metody finansowania.

Istnieją pewne różnice między finansowaniem za pomocą leasingu a za pomocą kredytu. Po pierwsze, płatności leasingowe są równomiernie rozkładane na cały okres trwania umowy. – Co oznacza, że przedsiębiorca płaci stałą kwotę co miesiąc. W przypadku kredytu, największe obciążenia występują na początku inwestycji i mogą stopniowo maleć w miarę upływu czasu. Dodatkowo, opłaty leasingowe z reguły są zaliczane jako koszty uzyskania przychodu. To skutkuje niższym obciążeniem podatkowym. Natomiast w przypadku kredytu, kredytobiorca zalicza do kosztów odsetki od kredytu oraz amortyzację finansowanego aktywa trwałego.

Należy również zwrócić uwagę, że operacji leasingowej nie ujmujemy jako zobowiązania w bilansie przedsiębiorstwa,. – To nie wpływa na zdolność kredytową firmy i nie zwiększa trudności w uzyskaniu kredytów. Z kolei kredyty bankowe są zobowiązaniami wykazywanymi w bilansie.

Leasing czy kredyt co wybrać ?

Leasing ma także inne korzyści.

Umowę leasingu zabezpiecza sam przedmiot leasingu oraz weksel in blanco wystawiony przez leasingobiorcę. Nie wymaga on skomplikowanych warunków bankowych, wystarczy zdolność do spłacania rat z bieżących dochodów. W przypadku kredytu, kredytobiorca musi nie tylko wystawić własny weksel in blanco, ale także zaproponować prawną formę zabezpieczenia spłaty kredytu.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Leasing czy kredyt co wybrać ?

Procedura uzyskania leasingu jest również mniej formalna i bardziej dostępna dla przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o samochód, w przypadku zakupu na własność będziesz odpowiedzialny za koszty ubezpieczenia i ewentualnych napraw w przyszłości. W leasingu płacisz za korzystanie z samochodu, co pozwala przerzucić te koszty na leasingodawcę. Po zakończeniu umowy leasingowej masz również opcję wykupienia samochodu.

Podsumowując, wybór między kredytem a leasingiem zależy od wielu czynników, takich jak własna sytuacja finansowa i preferencje. Kredyt możesz wziąć bez wkładu własnego i ubezpieczenia. Podczas gdy leasing wymaga zazwyczaj pewnej wpłaty początkowej. i z reguły wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi ubezpieczenia. Opłata początkowa w leasingu jest również zaliczona w całości jako koszty firmowe, co może być korzystne podatkowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *