Ulga za złe długi 2023

Ulga za złe długi 2023 – Jest korzyścią podatkową. Pozwala dostawcy usług lub towarów zmniejszyć podatek VAT, który musi zapłacić do urzędu skarbowego. To obowiązuje nawet wtedy, gdy klient nie ureguluje faktury. Od października 2021 roku wprowadzono nowe zasady dotyczące tej ulgi. – Co może skutkować niższym obciążeniem podatkiem VAT od sprzedaży dla klientów końcowych. Jednak nie każda niezapłacona należność objęta ulgą na złe długi w VAT będzie miała wpływ na ulgę w podatku PIT ani CIT . Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj poniższy artykuł.

Przeczytaj też: Spowolnienie przemysłowe – 2022/23

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Co to jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi polega na tym, że dostawca może zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe poprzez skorygowanie kwoty VAT do zapłaty oraz odliczenie podatku VAT, który musi zapłacić za zakupione towary. Dostawca może skorzystać z ulgi, jeśli nie otrzymał zapłaty od klienta za dostarczone towary lub usługi na terytorium kraju. Wartością dodaną jest to, że dostawca może skorzystać z ulgi tylko wtedy, gdy spełni określone warunki przewidziane w ustawie o VAT. Zgodnie z art. 89a tej ustawy dostawca może korzystać z ulgi na złe długi tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • Należność dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.
  • Brak możliwości odzyskania należności musimy udokumentować. Co ważne nie może nastąpić uregulowanie tej należności w ciągu 150 dni. Termin liczymy od dnia, w którym powinna być zapłacona zgodnie z umową lub fakturą.
  • Dostawy towarów lub usług dokonujemy na rzecz klienta, który jest aktywnym podatnikiem VAT. Co więcej nie znajduje się w stanie upadłościowym ani likwidacji.
  • Zarówno dostawca, jak i klient muszą być aktywnymi podatnikami VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej przez dostawcę.
  • Klient nie może być w stanie upadłościowym ani likwidacji w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej przez dostawcę.
  • Faktura nie jest starsza niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiliśmy.
  • Należności nie można uregulować ani zbyć w żadnej formie przed złożeniem korekty deklaracji podatkowej przez dostawcę.

Ulga za złe długi 2023

Konsekwencje po uregulowaniu należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi

Jeśli po skorzystaniu z ulgi na złe długi przez dostawcę, ureguluje on należność musi zwiększyć podstawę opodatkowania i kwoty podatku należnego. Co jeśli dostawca ureguluje jedynie część długu ? – Wówczas podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego zwiększamy w odniesieniu do tej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *