Umowa B2B - podstawowe informacje

Umowa B2B – podstawowe informacje W ofertach pracy coraz częściej można znaleźć informacje na temat proponowanej formy zatrudnienia. Jedną z nich jest umowa B2B. To rodzaj kontraktu zawartego pomiędzy firmami.

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z opinią, że w ramach umowy B2B, jako „pracownik” możesz zarobić znacznie więcej. Pracodawca zaś może uniknąć w ten sposób wysokich kosztów zatrudniania pracownika. W tym przypadku, relacja pracownik-pracodawca, zastąpiona jest porozumieniem dwóch przedsiębiorców, a samo stosowanie umowy B2B jest dopuszczalne na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – nie Kodeksu Pracy. Takie rozwiązanie oferuje wiele korzyści, jednak należy również pamiętać, że wiąże się z nim sporo obowiązków oraz pewne ograniczenia. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Umowa B2B - podstawowe informacje

Przeczytaj też: Spowolnienie przemysłowe – 2022/23

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Umowa B2B polega na zawarciu umowy między dwoma firmami. Najczęściej jedna strona to osoba samozatrudniona, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a druga strona to firma zlecająca określone zadania. W wyniku tego, osoba, która wybiera tę formę współpracy, przestaje być uważana za pracownika i staje się przedsiębiorcą świadczącym usługi. Strony umowy i zazwyczaj przedmiot umowy różnią się od umowy o pracę.

Samozatrudnienie oznacza prowadzenie firmy we własnym imieniu oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wykonywane projekty. Ważne jest zrozumienie różnicy między samozatrudnieniem a pracą na etacie.

Jak pewnie wiesz, na rynku pracy istnieje wiele różnych rodzajów umów. Większość z nich jest regulowana przez Kodeks Pracy. Czasami określa się umowę o pracę jako umowę cywilnoprawną, choć jest to błędne, ponieważ jest ona regulowana przez prawo pracy. Umowy cywilnoprawne obejmują umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz omawianą umowę B2B. Ważne jest jednak to, że przedmiot umowy B2B nie może prowadzić do powstania stosunku pracy.

Wady i zalety B2B

Zatrudnienie pracownika na etacie wiąże się z wysokimi kosztami dla pracodawcy, ponieważ musi on odprowadzać różne składki i podatki, takie jak składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenie wypadkowe i ewentualnie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Te obciążenia finansowe wynoszą około 40% wynagrodzenia pracownika. Dlatego wielu pracodawców jest zainteresowanych współpracą w ramach umowy B2B, gdzie nie ma konieczności odprowadzania tych składek i podatku.

Ponadto, firma nie musi zapewniać samozatrudnionemu pracownikowi miejsca pracy ani narzędzi do pracy. Im mniej osób zatrudnionych, tym mniejsze biuro może być potrzebne, co przekłada się na oszczędności związane z czynszem i opłatami za media.

Korzyści z umowy B2B dla samozatrudnionego to:

Wyższe wynagrodzenie: Pomimo konieczności samodzielnego odprowadzania składek i podatków, osoby pracujące na umowę B2B często otrzymują wyższe wynagrodzenie niż pracownicy na etacie. Firmy oferują często większe pieniądze w umowach B2B, ponieważ pozbywają się kosztów związanych z pracownikami na etacie. Ponadto, samozatrudnieni mogą korzystać z niższego preferencyjnego ZUS, co zwiększa ich dostępne środki.

Odliczenia kosztów Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczać wszystkie wydatki niezbędne do świadczenia usług, co obejmuje np. koszty biura rachunkowego, prowadzenia rachunku firmowego, zakup paliwa, komputera, energii i internetu. To pozwala zmniejszyć podatek dochodowy.

Elastyczność czasu pracy. Umowa B2B umożliwia samodzielną organizację czasu pracy. Pracownikowi nie zależy na tym, kiedy i gdzie pracujesz, pod warunkiem spełnienia określonych terminów i celów. Dla wielu osób możliwość pracy zdalnej przez Internet daje swobodę wyboru miejsca pracy.

Łatwość zwiększenia dochodów. Umowa B2B zazwyczaj pozwala na współpracę z wieloma firmami, co może prowadzić do zwiększenia dochodów.

Jednak istnieją także pewne wady umowy B2B, takie jak:

  1. Brak praw pracowniczych. Osoby pracujące na umowie B2B nie korzystają z praw pracowniczych przewidzianych przez kodeks pracy, takich jak urlopy wypoczynkowe czy dodatki za staż pracy. Firmy rzadko oferują płatne urlopy w tej formie umowy.
  2. Brak benefitów: Samozatrudnieni nie mają dostępu do świadczeń socjalnych, takich jak bony na święta, imprezy integracyjne czy premie roczne, które często są dostępne dla pracowników na etacie.
  3. Samodzielna księgowość i odprowadzanie składek. Osoby pracujące na umowę B2B muszą samodzielnie prowadzić księgowość, wystawiać faktury, dokonywać comiesięcznych płatności do ZUS i rozliczać się z urzędem skarbowym. To dodatkowy obowiązek i odpowiedzialność.

Jakie są różnice ?

Różnica między umową B2B a umową o pracę polega na tym, że umowa o współpracy B2B nie podlega przepisom Kodeksu Pracy, ale jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Z tego wynika wiele istotnych konsekwencji. Osoba, która zawarła umowę B2B, nie ma dostępu do wielu uprawnień pracowniczych, takich jak płatny urlop wypoczynkowy czy naliczanie stażu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *