Darowizna - jak rozliczyć podatek PIT ?

Darowizna – jak rozliczyć podatek PIT ? Wiele osób, kierując się dobrymi intencjami, wspiera organizacje charytatywne poprzez przekazywanie im darowizn, czy to w formie pieniężnej, czy rzeczowej. Jednakże, dla przedsiębiorców, którzy rozważają darowizny z perspektywy ekonomicznej, istnieje potencjał na znaczne korzyści. Możliwość odliczenia tych wydatków od swojego dochodu może znacząco zmniejszyć obowiązek podatkowy od osób fizycznych. Tak więc, darowizna nie jest tylko korzystna dla organizacji, która ją otrzymuje, ale także dla samego darczyńcy. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Co to jest dokładnie darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie oczekując niczego w zamian. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) mówi, że darowizna to „umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku”. Oto kilka kluczowych cech darowizny:

  • Możemy przekazać ją organizacji, która działa na rzecz określonych celów społecznych, zgodnie z ustawą.
  • Musi zostać przekazana w roku podatkowym, w którym się rozliczamy.
  • Kwota darowizny jest odejmowana od naszego dochodu, zmniejszając tym samym nasze zobowiązania podatkowe od dochodu.
  • Jeśli darowizna była podstawą do odliczenia podatkowego przez darczyńcę, to istnieje obowiązek zgłoszenia jej w sprawozdaniu.
Darowizna - jak rozliczyć podatek PIT ?

Przeczytaj też: Spowolnienie przemysłowe – 2022/23

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Darowizna – ile i od czego można odliczyć?

Darowizny na cele pożytku publicznego można odliczyć od podstawy opodatkowania, która jest równa naszemu dochodowi. Jednakże, odliczenie to nie może przekroczyć 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Warto dodać, że limit odliczenia w wysokości 6% dotyczy wszystkich darowizn, na które przysługuje nam ulga. Oznacza to, że musimy zsumować darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeśli darowizna obejmuje towary opodatkowane podatkiem VAT (podatek od towarów i usług), to wartość darowizny uwzględnia wartość towaru wraz z VAT, czyli ogólnie mówiąc, kwotę brutto.

Odliczenie darowizny można dokonać, wypełniając formularz PIT-36 lub PIT. Jeśli prowadzimy działalność na zasadach ryczałtu, to skorzystamy z formularza PIT-28.

Darowizna nie tylko dla organizacji pożytku publicznego

Organizacja pozarządowa, której darczyńca chce przekazać środki, nie musi koniecznie posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny przekazywane organizacjom pozarządowym (w tym stowarzyszeniom) również podlegają odliczeniu, pod warunkiem, że organizacja statutowo realizuje cele pożytku publicznego.

Jeśli chodzi o darowizny pieniężne, mogą być one odliczone, o ile zostaną udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. W tytule przelewu warto jasno określić cel darowizny, który mieści się w ramach celów pożytku publicznego, aby nie było wątpliwości, że darowizna spełnia wymogi określone w przepisach.

Darowizna od rodziców czy zapłacę podatek ?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania darowizn w Polsce, istnieją trzy grupy podatkowe, które określają, ile można otrzymać darowizny bez konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Oto te grupy podatkowe:

  1. Grupa 1: Należą do niej małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie. Kwota wolna od podatku wynosi 36 120 zł od 1 lipca 2023 roku.
  2. Grupa 2: Ta grupa obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku wynosi 27 090 zł od 1 lipca 2023 roku.
  3. Grupa 3: Pozostałe osoby, które nie mieszczą się w powyższych grupach, mają kwotę wolną od podatku w wysokości 5 733 zł od 1 lipca 2023 roku.

Darowizna – jak rozliczyć podatek PIT ?

Pamiętaj, że

Jeśli otrzymasz darowiznę od tej samej osoby więcej niż raz w ciągu 5 lat, to wartość wszystkich darowizn od tej osoby w tym okresie będzie stanowiła podstawę opodatkowania.

Dodatkowo, istnieje tzw. „grupa 0” w ramach grupy 1, która obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W przypadku tej grupy wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Jednak po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, należy zgłosić darowiznę właściwemu urzędowi skarbowemu. Musisz to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przykłady:

  • Jeśli otrzymasz darowiznę od matki w postaci samochodu o wartości 6000 zł w 2023 roku oraz laptopa o wartości 4637 zł w 2022 roku, musisz zgłosić darowiznę na kwotę 203 zł (6000 + 4637 – 10 434 zł).
  • Jeśli dziadek przekazał wnukowi darowiznę pieniężną w wysokości 1 000 złotych, darowizna ta jest zwolniona z podatku. Jednak jeśli wnuk dostanie od dziadka w przeciągu 5 lat darowiznę przekraczającą łączną wartość 10 434 zł, to musi poinformować urząd skarbowy o nadwyżce na druku SD-Z2 i udokumentować przekazanie środków pieniężnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *