Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ?

Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ? Mikrofirmę rozumiemy jako podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 osób. Roczny obrót takiej firmy nie przekracza 2 milionów euro. Oczywiście takie firmy również korzystają z finansowania dłużnego. Kredyty wspierają ich działalność operacyjną. Biuro Informacji Kredytowej przeanalizowało ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy w maju 2023

W maju 2023 roku banki udzieliły większej liczby kredytów mikroprzedsiębiorcom w porównaniu do maja 2022 roku. Odnosząc się do liczby kredytów, wzrost wyniósł 10,9%, a jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów, wzrost wyniósł 7,2%. Natomiast liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych zmniejszyła się o 23,5%, a liczba kredytów w rachunku bieżącym spadła o 2,0%. Jednakże liczba kredytów obrotowych wzrosła o 21,0%. Jeśli spojrzymy na wartość kredytów, to jedynie kredyty inwestycyjne zanotowały spadek o 23,6%, natomiast kredyty w rachunku bieżącym wzrosły o 21,9%, a kredyty obrotowe o 3,7%.

Mikrofirmy mniej inwestują

W okresie od stycznia do maja 2023 roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Liczba udzielonych kredytów wzrosła o 8,4%, a wartość tych kredytów była o 4,9% wyższa. Nadal obserwujemy spadki zarówno w liczbie (-22,2%), jak i wartości (-24,2%) kredytów inwestycyjnych. Z kolei liczba i wartość kredytów obrotowych wzrosła odpowiednio o 10,3% i 6,1%, a kredytów w rachunku bieżącym o 3,5% i 9,7%.

Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ?
Czytaj też: Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ? – Lipiec 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ?

Podział na sektory gospodarki

Raport dotyczący sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów w maju 2023 roku przedstawia interesujące wyniki. W tym miesiącu udzielono łącznie 13,1 tysiąca kredytów dla mikroprzedsiębiorców. Najwięcej zaciągnęły firmy usługowe, które stanowią 47,6% ogółu, co daje 6,2 tysiąca udzielonych kredytów. Firmy handlowe zaciągnęły 3,0 tysiące kredytów, co stanowi 23,3% udzielonych kredytów w tym okresie. Razem sektory usług i handlu reprezentują aż 70,9% wszystkich udzielonych kredytów w maju.

Całkowita kwota udzielonych kredytów w maju 2023 wyniosła 1,806 miliarda złotych. Z tej kwoty 36,9% (667 milionów złotych) przypada na firmy usługowe i 26,6% (481 milionów złotych) na firmy handlowe. W sumie finansowanie tych dwóch sektorów stanowi 63,5% łącznej wartości udzielonych kredytów dla mikroprzedsiębiorców.

Analizując dynamikę wzrostu kredytów w porównaniu do poprzedniego roku, największy wzrost liczby udzielonych kredytów wystąpił w sektorach usługowym (+11,6%) i budownictwa (+11,6%) w maju 2023. Jeśli natomiast spojrzymy na wartość kredytów, to wzrost dotyczył trzech sektorów: firm budowlanych (+15,0%), handlowych (+9,0%) oraz usługowych (+6,2%). Niestety, kredyty dla firm produkcyjnych odnotowały spadek o 6,8%.

Patrząc na okres styczeń-maj 2023 w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, można zauważyć pozytywne trendy w liczbie udzielonych kredytów dla firm z każdego sektora. Największy wzrost wystąpił w firmach usługowych (+9,8%) i budowlanych (+9,6%). Jeśli natomiast skupimy się na wartości kredytów, to banki udzieliły firmom budowlanym o 10,8% większych kredytów niż w poprzednim roku, a firmom produkcyjnym o 5,0% więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *