Kto musi złożyć PIT-6 ?

Kto musi złożyć PIT-6 ? Osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym za dochody pochodzące z działów specjalnej produkcji rolnej, muszą złożyć specjalną deklarację podatkową o nazwie PIT-6. Co ważne muszą to uczynić przed rozpoczęciem roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych dla tych działów, dochód jest określany na podstawie norm szacunkowych związanych z powierzchnią upraw lub jednostką produkcji zwierzęcej. Deklaracja PIT-6 ma charakter prognostyczny i służy do zgłoszenia planowanej produkcji w nadchodzącym roku.

Działy specjalnej produkcji rolnej obejmują różne obszary, takie jak uprawy w szklarniach, hodowla drobiu, produkcja grzybów, itp. Podatnicy prowadzący te działalności muszą informować Urząd Skarbowy o wszelkich zmianach w swojej produkcji, zaprzestaniu lub rozpoczęciu eksploatacji obiektów produkcyjnych oraz rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnej produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego.

Kto musi złożyć PIT-6 ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Deklarację PIT-6 możemy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Organ podatkowy na jej podstawie wydaje decyzję dotyczącą zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnej produkcji rolnej.

Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe, dochód lub strata z działów specjalnej produkcji oblicza na podstawie różnicy między przychodem a kosztami. Oczywiście uwzględniając także przyrost lub ubytek stada zwierząt w ciągu roku podatkowego.

Co jeśli jednak podatnik nie prowadzi ksiąg, dochód z działów specjalnej produkcji rolnej ? – Wówczas ustala go na podstawie norm szacunkowych, które zależą od rodzaju działalności, takiej jak powierzchnia upraw, ilość zwierząt, objętość akwarium, itp. Normy te określają przepisy podatkowe.

Warto pamiętać, że prawidłowe rozliczenie PIT-6 jest istotne dla właściwego opodatkowania dochodów z działów specjalnej produkcji rolnej. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie przepisów i terminów składania deklaracji podatkowej.

Nie złożyłem PIT-6 jakie są konsekwencje ?

Zgodnie z wyrokiem NSA z 26.11.2019 (II FSK 30/18), brak złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, jak to nakłada art. 43 ust. 1 updof, nie skutkuje utratą prawa do rozliczenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych. Deklaracja ta ma charakter informacyjny i nie służy do obliczenia podatku ani jako podstawa do jego zapłaty. Nie jest również wiążąca dla organu podatkowego. Dane w niej zawarte z urząd z reguły odrzuca, jeśli nie odpowiadają rzeczywistości.

Czytaj też: Kredyt na własną działalność 2023

Sąd podkreślił, że podatnicy, których roczne przychody z działów specjalnych produkcji rolnej nie przekraczają 2 mln euro, mają możliwość rozliczenia się na zasadach ryczałtowo-szacunkowych. Niezłożenie deklaracji PIT-6 w terminie nie oznacza utraty tej możliwości rozliczenia.

Podsumowując, termin składania deklaracji PIT-6 jest terminem procesowym, który można przywrócić na wniosek podatnika. Brak złożenia tej deklaracji nie zwalnia jednak organu podatkowego od obowiązku wszczęcia postępowania w celu ustalenia zaliczek na podatek. Konsekwencje takiego braku deklaracji fiskus ocenia pod kątem potencjalnych kar dla podatnika. Głównie dla tego, że unika opodatkowania poprzez ukrywanie dochodów lub niezłożenie deklaracji, co może prowadzić do uszczuplenia podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *