Deklaracja PIT-36 - co o niej wiesz ?

Deklaracja PIT-36 – co o niej wiesz ? Podatek dochodowy to obowiązkowa opłata pieniężna, którą osoby fizyczne i prawne muszą płacić na rzecz państwa. Jego wielkość zależy od osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów oraz innych możliwych odliczeń. W tym artykule omówimy kluczowe informacje dotyczące deklaracji podatkowej PIT-36. Zachęcam do lektury, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

PIT-36 to jedna z dostępnych deklaracji podatkowych, którą można użyć do rozliczenia podatku dochodowego. Można ją złożyć w formie stacjonarnej, elektronicznej lub listownej. Deklaracja ta zawiera informacje o dochodach lub stratach osiągniętych w danym roku podatkowym i jest używana do rozliczeń na ogólnych zasadach skali podatkowej. Osoby, które nie były objęte PIT-37, muszą skorzystać z PIT-36.

Zgodnie z ustawą, deklarację PIT-36 muszą złożyć osoby:

  • Prowadzące specjalne produkcje rolne.
  • Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną.
  • Osiągające przychody spoza Polski.
  • Pobierające zaliczki na podatek od swoich dochodów.
  • Otrzymujące dochody z dzierżawy, najmu, podnajmu i innych podobnych umów.
  • Posiadające dochody z innych źródeł opodatkowanych w skali podatkowej, na które nie nakłada się zaliczek.
  • Korzystające z kredytu podatkowego zgodnie z art. 44 ust. 7a ustawy o PIT.

W deklaracji PIT-36 można również uwzględnić inne osiągnięte dochody, takie jak wynagrodzenie za pracę na etacie, umowy o dzieło czy zlecenie. Możliwe jest również wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Deklaracja PIT-36 daje również możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych, takich jak ulga z tytułu krwiodawstwa, ulga z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19, ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej, ulga rehabilitacyjna (np. na utrzymanie psa przewodnika), ulga na Internet, ulga prorodzinna i wiele innych. Ulgi te pozwalają obniżyć podatek lub odliczyć pewne wydatki od dochodu.

Co jeśli masz różne źródła dochodu ?

Dla osób, które zarabiają pieniądze z różnych źródeł, nie objętych stawkami podatkowymi 17% i 32%, istnieje konieczność złożenia dwóch osobnych deklaracji podatkowych. Jedna to PIT-36, dotyczący dochodów z działalności gospodarczej, a druga, na przykład, to PIT-28, obejmujący dochody z wynajmu rozliczanego na zasadach ryczałtu.

PIT-36 jest formularzem przeznaczonym zarówno dla podatników rozliczających swoje dochody indywidualnie, jak i dla tych, którzy chcą dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Formularz wypełniają, także rodzice samotnie wychowujące dzieci. Warto jednak pamiętać, że nie można wspólnie składać deklaracji, jeśli jeden z małżonków opodatkowany jest według innych zasad. – Takich jak podatek liniowy, tonażowy lub ryczałt ewidencjonowany.

Kiedy jeszcze nie można wspólnie złożyć PIT-36 ? – Jeśli w ciągu roku, za który jest składane zeznanie, małżonkowie nie pozostawali w związku małżeńskim. Dodatkowo nie miało miejsca wspólne gospodarowanie majątkiem.

Czytaj też: Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ? – Maj 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Deklaracja PIT-36 – co o niej wiesz ?

Samotny rodzic

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które spełniają kryteria do składania PIT-36, mają możliwość złożenia tego formularza jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Taki rodzaj rozliczenia jest dostępny, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko, które jest małoletnie lub ma mniej niż 25 lat. Co ważne nadal się uczy, lub gdy otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Osoby, które muszą uwzględnienić w swoich dochodach przychodów od małoletnich dzieci, nawet jeśli zwykle korzystałyby z formularza PIT-37, w takim przypadku muszą skorzystać z deklaracji PIT-36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *