Dochody objęte CIT 2023

Dochody objęte CIT 2023 Ustawa regulująca opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw posiada różne postanowienia dotyczące zwolnień i obniżek podatku CIT. Warto zapoznać się z tym artykułem, ponieważ omówimy najważniejsze z tych przepisów. Zrozumiesz, jakie rodzaje dochodów są zwolnione z CIT.

Podatnicy często zastanawiają się, które przychody podlegają zwolnieniu od CIT, a które pozostają opodatkowane. Przeczytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie dostarcza dokładnej definicji pojęcia „przychód”, ale określa przykłady przysporzeń, które są traktowane jako przychody. W praktyce uważa się, że przychodem jest każde korzyść majątkowa, która ma charakter trwały i nie podlega zwrotowi.

Dochody objęte CIT 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Przychodami zalicza się m.in.:

  • Otrzymane środki pieniężne, w tym różnice kursowe.
  • Wartość otrzymanych dóbr lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym również te otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.
  • Kwoty umorzone lub przedawnione zobowiązania.
  • Wartość odzyskanych wierzytelności, które wcześniej uznano za nieściągalne lub umorzone i zaksięgowano jako koszty uzyskania przychodów.
  • Podatek od towarów i usług w określonych sytuacjach.

Jeśli chodzi o dochody z działalności gospodarczej, istnieją specjalne zasady ustalania przychodu. Dla podatników opodatkowanych CIT, większość przychodów zwykle wynika z prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że w przypadku takich przychodów, uznajemy je za uzyskane w momencie, kiedy jest należny, niekoniecznie w momencie faktycznego otrzymania środków.

Artykuł omawia także przypadki zwolnień i ulg podatkowych w CIT. Niektóre dochody nie podlegają opodatkowaniu. – Takie jak dochody z działalności rolniczej lub gospodarki leśnej. Istnieją również sytuacje, w których podatnik może skorzystać z obniżki podatku dzięki przepisom dotyczącym zwolnień przedmiotowych.

Czytaj też: Kredyt na własną działalność 2023

Zwolnienia przedmiotowe obejmują dochody wymienione w art. 17 ustawy o CIT. Podatnicy, którzy uzyskują przychody ze źródeł, które są zwolnione z podatku, nie uwzględniają ich przy obliczaniu CIT. Niemniej jednak muszą wykazać te dochody w swoich deklaracjach podatkowych. Dochód zwolniony od podatku odejmujemy od podstawy opodatkowania.

Przykładem takiego zwolnienia jest dochód , który uzyskójemy terytorium Polski przez podmioty z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski. Warunkiem jest obowiązek umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez Polskę.

Ponadto, istnieją zwolnienia przedmiotowe dla organizacji non-profit, takich jak stowarzyszenia i fundacje, jeśli ich dochody są przeznaczane na cele społecznie użyteczne określone w statutach tych organizacji.

Podsumowując, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera wiele przepisów dotyczących przychodów i ich opodatkowania. Ważne jest, aby zrozumieć, które przychody podlegają opodatkowaniu, a które są zwolnione lub podlegają ulgom podatkowym.

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne BiuroWrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *