CIT-8 Informacja dla spółek 2023

CIT-8 Informacja dla spółek 2023 Czy prowadzisz firmę w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej? Jeśli tak, to deklaracja CIT-8 jest dokumentem, który musisz złożyć, aby dokonać rozliczenia podatkowego. Ten obowiązek dotyczy również organizacji pozarządowych, nawet jeśli prowadzą one uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów w ramach księgowości podatkowej. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do przeczytania tego artykułu.

Rozliczenie CIT-8 przebiega poprzez złożenie corocznego zeznania podatkowego CIT-8 oraz uregulowanie podatku, który wynika z tego zeznania. Jeśli Twoja firma nie miała żadnych przychodów ani kosztów w danym roku, konieczne jest złożenie tzw. zerowej deklaracji CIT-8.

W ciągu roku podatnik jest musi wpłacać zaliczki na podatek CIT. Można to robić miesięcznie. – Do 20. dnia każdego miesiąca po zakończonym miesiącu. Albo kwartalnie (do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale).

CIT-8 Informacja dla spółek 2023

Zeznanie CIT-8

Zeznanie podatkowe CIT-8 musi być przygotowane w formie elektronicznej, elektronicznie podpisane i przesłane drogą elektroniczną do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jedynym wyjątkiem są organizacje, które uzyskują wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego i nie składają żadnych deklaracji PIT jako osoby fizyczne w danym roku. Taka organizacja może wysłać deklarację w formie papierowej, podpisaną ręcznie.

Jeśli planujesz założenie firmy lub przeniesienie jej siedziby, możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28, Wirtualne biuro Kraków lub Wirtualne biuro Poznań.

Kto podlega CIT – 8

  • osoby prawne, takie jak spółki z o.o. i akcyjne,
  • stowarzyszenia, spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w trakcie organizacji,
  • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej (z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej, np. wspólnoty mieszkaniowe),
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz s
  • spółki bez osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym kraju i są traktowane jako osoby prawne zgodnie z przepisami podatkowymi tego kraju,

Czytaj też: Kredyt na własną działalność 2023

CIT-8 Informacja dla spółek 2023

Kto nie płaci CIT-8 ?

Jednak istnieją podmioty zwolnione z podatku CIT na podstawie ustawy o CIT. – Takie jak jednostki budżetowe, fundusze celowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organy administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów. -Mówimy tu także o jednostkach samorządu terytorialnego Zwolnieniu podlegają również kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej oraz Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *