Dlaczego tak trudno zutylizować odpady niebezpieczne ?

Dlaczego tak trudno zutylizować odpady niebezpieczne ? W kontekście egzekwowania zasady „zanieczyszczający płaci” oraz usuwania odpadów, jednostki odpowiedzialne za kontrolę napotkały na główne trudności. Przede wszystkim, problemem było ustalenie dokładnego posiadacza odpadów w sposób, który nie mógłby zostać skutecznie zakwestionowany w późniejszych odwołaniach. W wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadku odpadów niebezpiecznych, trudno było jednoznacznie określić odpowiedzialną osobę za ich usunięcie, nawet po zakończeniu kontroli.

Okazało się, że wiele gmin miało trudności w uzyskaniu informacji od Policji i prokuratury dotyczących postępowań przeciwko nielegalnym składowiskom odpadów. Wiele z tych postępowań nie dostarczyło wystarczających dowodów, które pozwalałyby na skuteczne żądanie usunięcia odpadów od odpowiednich posiadaczy.

Z danych uzyskanych od Ministra Sprawiedliwości wynika, że w latach 2019-2020 wydano 76 prawomocnych wyroków za przestępstwa przeciwko środowisku. W tym za nielegalne składowanie odpadów. Średni czas postępowań, od popełnienia przestępstwa do wydania wyroku, wynosił od trzech do czterech lat.

Czytaj też: Jak rozliczyć transakcję WDT od lipca 2023 ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

W czasie kontrolowanej periody, tylko jedna gmina zdołała usunąć nielegalnie zdeponowane odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Pozostałe pięć gmin, które miały opinie wskazujące na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska z powodu porzucania niebezpiecznych odpadów w niewłaściwych miejscach, miały różne problemy z ich usunięciem. Jedna z gmin zmusiła właścicieli terenu do usunięcia odpadów na własny koszt, inna wydała stosowną decyzję, ale jeszcze nie przystąpiła do usuwania odpadów, a jedna z gmin nie rozpoczęła nawet postępowania administracyjnego w tej sprawie. W pozostałych przypadkach postępowania nie zostały jeszcze zakończone.

Dlaczego tak trudno zutylizować odpady niebezpieczne ?

Czytaj też: Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022

Dlaczego tak trudno zutylizować odpady niebezpieczne ?

Gminy nie mają pieniędzy

Jako główną przeszkodę w realizacji przepisu art. 26a ustawy o odpadach, gminy wskazywały na brak odpowiednich środków finansowych w swoich budżetach. Konieczność sfinansowania usunięcia odpadów oraz wydania decyzji administracyjnej na podstawie tego przepisu wymagała dużych pieniędzy – W tym wyłonienia wykonawcy zadania, co dodatkowo wymagało zabezpieczenia odpowiednich środków na potrzeby zamówienia publicznego.

Chociaż NFOŚiGW wprowadził program wsparcia gmin w tej kwestii, ustalone zasady i warunki tego programu nie zawsze gwarantowały pełne sfinansowanie kosztów usuwania odpadów. Dlatego niektóre gminy zrezygnowały z ubiegania się o tego typu dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *