WDT

Jak rozliczyć transakcję WDT od lipca 2023 ? Jeśli chodzi o rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w pakiecie SLIM VAT 3 wprowadzono nowe postanowienia. Ich zadaniem sprecyzowanie dotychczasowych przepisów. Konkretnie, przedsiębiorcy często mieli wątpliwości dotyczące tego, w jakim terminie powinni rozliczyć transakcję WDT. Chodzi o sytuację, gdy otrzymali dokumenty uprawniające do zastosowania stawki VAT 0% z pewnym opóźnieniem.

Co to jest WDT ?

Dostarczanie towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zwane jest skrótowo WDT. Odnosi się do wywozu towarów spoza granic kraju w celu przeprowadzenia transakcji na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od wartości dodanej. Warunkiem koniecznym jest, że nabywca towarów spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w państwie członkowskim innym niż Polska i posiada identyfikację na potrzeby transakcji międzywspólnotowych.
  2. Jest osobą prawną, która nie jest podatnikiem VAT, ale została zidentyfikowana na potrzeby transakcji międzywspólnotowych w państwie członkowskim innym niż Polska.
  3. Jest podatnikiem VAT lub osobą prawną, która nie jest podatnikiem VAT i działa w tej roli na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. – O ile dostarczanymi towarami są wyroby akcyzowe, które podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego.
  4. Jest podmiotem inaczej niż wymienione w punktach 1 i 2, działającym lub zamieszkującym w państwie członkowskim innym niż Polska. – jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Przykład 1 – WDT

Jak rozliczyć transakcję WDT od lipca 2023 ? – Pan Jan dostarczył towary w kwietniu, ale wystawił fakturę w maju. W związku z tym, obowiązek podatkowy powstał w momencie wystawienia faktury, czyli w maju. Do 25 lipca nie otrzymał dokumentów potwierdzających uprawnienie do zastosowania stawki podatku VAT wynoszącej 0%. – Dlatego w lipcu deklarował dostawę z zastosowaniem stawki krajowej. Dopiero w sierpniu otrzymał te dokumenty. Co oznacza, że po korekcie deklaruje dostawę z stawką 0% za miesiąc maj, a przed korektą dotyczyłaby ona kwietnia.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Jak rozliczyć transakcja WDT  od lipca 2023 ?

Czytaj też: WNT w 2023 roku bez faktury

WDT od lipca 2023 roku – Wniosek

PRZED ZMIANAMI – do 30 czerwca 2023PO NOWELIZACJI od 1 lipca 2023
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonanaRozliczenie WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *