Slim VAT lipiec 2023 - cz.2

Slim VAT lipiec 2023 – cz.2 W artykule Slim VAT lipiec 2023 omawiamy zmiany jakie niesie ze sobą kolejna odsłona usprawnień dla płatników VAT. Czas na kolejne informacje

Rozliczanie VAT naliczonego przy WNT

Niektórzy podatnicy doświadczają negatywnych konsekwencji związanych z wymogiem posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w celu odliczenia VAT naliczonego. W praktyce oznacza to, że brak faktury od dostawcy pozbawia podatnika możliwości odliczenia VAT. – Aż do momentu otrzymania faktury związanej z nabyciem towarów. W rezultacie podatnicy de facto przekazują państwu VAT jako „kredyt” pomiędzy terminem wymaganym w ustawie. To aż 3 miesiące od powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT), a momentem otrzymania faktury. Dlatego konieczne stało się uproszczenie warunków odliczania VAT przy dokonywaniu WNT. SLIM VAT 3 zmienia nieuzasadnione przepisy. Chodzi o identyfikację proporcji podatku do odliczenia dla podatników, którzy nie mają pełnego prawa do odliczenia VAT.

Dodatkowe obowiązki i ograniczenia

Konieczność uzgodnienia proporcji odliczenia podatku naliczonego dla określonych podatników. Chodzi o tych, którzy muszą stosować współczynnika i prewspółczynnika poprzez protokół z naczelnikiem urzędu skarbowego. Mówimy też o braku możliwości odliczenia 100% VAT dla podatników, u których proporcja przekracza 98%. – A nieodliczalna kwota VAT z tytułu zakupów w skali roku wynosi 500 zł lub więcej. Koniecznie musimy zrobić coroczną korektę odliczonego podatku, nawet jeśli różnica między proporcją wstępną a ostateczną jest niewielka.

Wprowadzane zmiany mają na celu eliminację tych uciążliwości. Dlatego kwota, która jest porównywana z różnicą przy zastosowaniu wskaźnika 99 i 100%, zostanie zwiększona z 500 zł do 10 000 zł. Dotychczas, jeśli wskaźnik proporcji wynosił 99%, podatnik mógł zastosować go do kwoty VAT naliczonego i porównać go z 100% VAT. Jeśli różnica była mniejsza niż 500 zł, podatnik mógł dokonać pełnego odliczenia. Na skutek nowelizacji, kwotą porównawczą będzie 10 000 zł. – Co oznacza, że podatnicy z proporcją 99% znacznie częściej będą mogli dokonać pełnego odliczenia.

Slim VAT lipiec 2023 – cz.2

Rozszerzona lista podatników

Kolejną zmianą dotyczącą podatku VAT jest rozszerzenie listy podatków i należności, które są regulowane za pomocą środków z rachunku VAT. Od 1 lipca 2023 roku do tego katalogu zostaną dodane podatek od wydobycia niektórych kopalin. Dodano także podatek cukrowy, podatek od produkcji okrętowej, opłata od „tzw. małpek” oraz podatek tonażowy.

Slim VAT lipiec 2023 - cz.2

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Elektroniczny obieg dokumentów

Ponadto, w przypadku systemu TAX FREE, od ponad półtora roku obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Sprzedawcy otrzymują elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów w dniu, w którym nastąpił ten wywóz. Aby podróżny otrzymał zwrot podatku w gotówce, musi ponownie przyjechać do Polski i osobiście odebrać zwrot. W takim przypadku sprzedawca może otrzymać dokument potwierdzający odbiór zwrotu podatku przez podróżnego po terminie składania deklaracji podatkowej. W rezultacie sprzedawca nie może zastosować stawki 0% dla danego dostarczenia towarów. SLIM VAT 3 eliminuje wątpliwości dotyczące możliwości dokonywania korekt podatku od dostawy towarów dla podróżnych w ramach systemu TAX FREE. Chodzi o sytuację gdy zwrot podatku w formie gotówkowej nastąpił po terminie składania deklaracji podatkowej.

Czytaj też: Delegacja pracownika z Ukrainy 2023

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza również zmiany zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19. Trybunał stwierdził, że polskie przepisy dotyczące 20% sankcji nie są zgodne z prawem unijnym. Nie dają organom podatkowym możliwości zindywidualizowania nałożonych sankcji. SLIM VAT 3 nie tylko ujednolica sankcje podatkowe. Co więcej określa warunki, jakie organ musi wziąć pod uwagę przy nakładaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *