Delegacja pracownika z Ukrainy 2023

Delegacja pracownika z Ukrainy 2023 Wielu pracodawców z Ukrainy, ze względu na trwającą wojnę na ich terenie, zdecydowało się na wysyłanie swoich pracowników do pracy w Polsce. Jednakże ten ruch ma konkretne konsekwencje pod względem podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Co powinien wiedzieć ukraiński przedsiębiorca zatrudniający pracowników przebywających w Polsce?

Co rozumieć pod pojęciem delegacja ?

Pod terminem „delegowanie” rozumiemy wysłanie pracownika do wykonania określonych obowiązków zawodowych na terytorium innego państwa, .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, kluczowe znaczenie ma Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Władze Polski i Ukrainy podpisały ją 18 maja 2012 roku. Zgodnie z artykułem 6 tej Umowy, pracownik zasadniczo podlega przepisom ubezpieczeń społecznych państwa, w którym wykonuje pracę.

Wyjątek

Jednakże artykuł 7 ust. 1 Umowy stanowi wyjątek. – Jeśli pracodawca zarejestrowany na Ukrainie wysyła swojego pracownika do Polski. Wtedy ta osoba podlega przepisom ubezpieczeń społecznych Ukrainy. – Pod warunkiem, że przewidywany okres pracy nie przekracza 24 miesięcy. Co jeżeli okres pracy w Polsce przekroczy 24 miesiące ? – Wtedy przez kolejne 36 miesięcy nadal stosuje się przepisy ukraińskie. – Pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów w Polsce.

Oznacza to, że delegowanie pracowników z Ukrainy w Polsce nie automatycznie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek do polskiego ZUS-u. Jeśli terminy wskazane w umowie polsko-ukraińskiej o zabezpieczeniu społecznym nie zostaną przekroczone, to nadal obowiązuje prawo ukraińskie w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy PIT, podstawą oceny podatkowej jest Konwencja podpisana 12 stycznia 1993 roku między Polską a Ukrainą. Dokument mówi unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania unikaniu opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Co mówi artykuł 15 tej Konwencji ? Jeśli osoba mająca rezydencję podatkową w jednym państwie osiąga dochód z pracy najemnej w Polsce, dochód ten zasadniczo podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Delegacja pracownika z Ukrainy 2023

Wyjątki jakie przewiduje konwencja

Jednakże artykuł 15 ust. 2 Konwencji przewiduje wyjątek. – Zgodnie z nim podatek dochodowy nadal jest odprowadzany w państwie rezydencji podatkowej. Oczywiście jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • Odbiorca wynagrodzenia przebywa w Polsce przez nie dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym.
  • Wynagrodzenie wypłaca pracodawca , który nie ma siedziby w Polsce.
  • Kosztu wynagrodzenia pracownika nie ponosi zakład lub stała placówka pracodawcy w Polsce.

Czytaj też: Co to jest skala podatkowa?

W rezultacie, jeśli pracownik zachowa ukraińską rezydencję podatkową zgodnie z przepisami obowiązującymi na Ukrainie i spełni warunki określone w artykule 15 ust. 2 Konwencji, podatek dochodowy od osób fizycznych powinien nadal być odprowadzany na Ukrainie.

Co jeśli nie spełniamy któregoś z powyższych warunków ? – Na przykład pracownik przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. – To dochód uzyskany z pracy w Polsce powinien być opodatkowany zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania).

Czytaj też: Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ?

Delegacja pracownika z Ukrainy 2023 –

Polskie prawo

Zgodnie z polską ustawą o PIT, pracownik w takim przypadku staje się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *