Slim VAT LIPIEC 2023

Slim VAT LIPIEC 2023 Ustaw znana jako SLIM VAT 3 weszła w życie 1 lipca 2023 roku .Ogólnym założeniem wszystkich wprowadzanych zmian ma być, dążenie do wprowadzania ułatwień w stosowaniu przepisów prawa podatkowego normujących VAT, upraszczanie tego podatku. Co więc przewiduje pakiet SLIM VAT w trzeciej odsłonie? Uchwalone rozwiązania mają głównie charakter upraszczający i są również odpowiedzią na `zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów postulaty.

Slim VAT LIPIEC 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Ustawa usuwa wiele niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Wprowadza również rozwiązania, które znacznie ułatwią rozliczanie podatku VAT.

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika

Przed zmianami status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro.

W przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, jeśli wynagrodzenie jest prowizyjne . próg to 45.000 euro. Spełnienie tego kryterium oznacza uzyskanie prawa do stosowania kasowego rozliczenia VAT-u. – Uzyskujemy także prawo do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zmiana polega na podwyższeniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro. Zatem więcej będzie mogło skorzystać z metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Co myślą doradcy podatkowi

Doradca podatkowy Radosław Kowalski zauważył, że biorąc pod uwagę dotychczasową małą popularność wyboru kasowej procedury rozliczania VAT. – Należy spodziewać się, że modyfikacja nie wpłynie na funkcjonowanie podatników. Jednak warto, odliczając VAT naliczony nieco dokładniej jeszcze zweryfikować czy przypadkiem w fakturze nie zostało zamieszczone wskazanie na procedurę VAT MP.

Kursy walut

Dotychczasowych zasad ustalania kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących nie regulowała ustawa o VAT. Wynikały po prostu z wypracowanej przez lata linii interpretacyjnej. – Co mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Wprowadzana zmiana mówi że przy rozliczaniu korekt w VAT zasadą jest stosowanie kursu historycznego. Oznacza to, że bierzemy pod uwagę kurs zastosowany na początku.

Konsolidacja informacji

Przed wprowadzonymi zmianami występowało duże rozproszenie organów załatwiających sprawy dotyczące wiążących informacji. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie wiążącej informacji w czterech różnych organach. Przedsiębiorcy mogli mieć, zatem problemy z ustaleniem, który z organów jest właściwy do wydania danej wiążącej informacji. Co więcej który jest właściwy do rozpoznania odwołania/zażalenia i który sąd jest właściwy do rozpatrzenia skargi.

Czytaj też: Delegacja pracownika z Ukrainy 2023

SLIM VAT 3 powierza obsługę jednemu organowi. Zmiana zapewni przedsiębiorcom uzyskanie informacji w jednym miejscu. Nie musimy sprawdzać za każdym razem , który organ KAS jest właściwym dla uzyskania wiążącej dla podatnika informacji Według doradcy Radosława Kowalskiego istotne są też przepisy modyfikujące procedurę wydawania WIS . – W części dotyczącej wnioskodawców oraz odnoszącymi się do zasad stosowania WIS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *