Lipiec 2023 - zmiany w pigułce

Lipiec 2023 – zmiany w pigułce W lipcu bieżącego roku zaszły liczne zmiany w przepisach. Poza zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ustawodawcy wprowadzili wiele nowych przepisów, które mają znaczenie zarówno dla jednostek fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Podwyższenie pensji minimalnej

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do 3 600 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosła do 23,50 zł brutto. To dobra wiadomość dla pracowników, ale dla pracodawców oznacza konieczność dostosowania się do wyższych kosztów.

Wzrost preferencyjnych składek ZUS

Wyższa pensja minimalna skutkuje również wzrostem składek ZUS preferencyjnego. – Które muszą być opłacane przez 24 miesiące od podstawy wymiaru nie mniejszej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca składki te wynoszą odpowiednio: 341,71 zł. – W tym składka emerytalna 210,82 zł i rentowa 86,40 zł wypadkowa 18,04 zł oraz chorobowa 26,46 zł.

Kwota wolna od podatku

3,5-krotny wzrost kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku nabycie rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej określone kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nowe kwoty wolne od podatku podajemy niżej.

  • 36 120 zł dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej (wcześniej 10 434 zł),
  • Ponad to 27 090 zł dla nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej (wcześniej 7 878 zł),
  • 5 733 zł dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej (wcześniej 5 308 zł).
Lipiec 2023 - zmiany w pigułce

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Pakiet Slim VAT3

Ministerstwo zaproponowało ponad 20 zmian mających na celu uproszczenie rozliczeń VAT. Zmiany obejmują między innymi.

  • Podniesienie progu sprzedaży dla małych podatników do 2 milionów euro rocznie.
  • Co więcej obniżenie stawek sankcji VAT z 20% do 10% i z 15% do 5%.
  • Ponad to uproszczenie kursów walut stosowanych przy fakturach korygujących.
  • A, także zwiększenie progu, przy którym można przyjąć proporcję 100%.
  • Co więcej doprecyzowanie momentu wykazania stawki 0% w korektach deklaracji.
  • Jak również rezygnację z wymogu posiadania faktury dla odliczenia VAT w przypadku WNT.
  • Ponad to możliwość opłacania innych podatków z rachunku VAT.

Podwyżka limitu dla działalności nierejestrowanej

Od 1 lipca limit przychodu dla działalności nierejestrowanej ustawodawca podniósł do 2 700 zł miesięcznie. Co ważne przekroczenie tego limitu oznacza konieczność rejestracji działalności gospodarczej.

Czytaj też: Delegacja pracownika z Ukrainy 2023

Wzrost limitu przychodu dla małżonków wynajmujących prywatne nieruchomości

Co ważne małżonkowie mogą zastosować wyższą stawkę ryczałtu. – 12,5% przychodów z najmu, po przekroczeniu limitu 200 tys. zł. Niezależnie od sposobu rozliczenia tych dochodów.

Zniesienie limitu dochodu jako warunku korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne

Od 1 lipca 2023 r. nie ma już ograniczenia dochodu podatnika lub podatnika i jego małżonka przy korzystaniu z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy podatkowej, będące dziadkami lub wnukami podatnika lub jego małżonka, mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Co ważne zmiana ta dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *