Interpretacja indywidualna Dyrektora KAS - 22 maja 2023

Interpretacja indywidualna Dyrektora KAS – 22 maja 2023 W dniu 22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną. Potwierdza ona prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie faktur VAT przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

W przypadku przedstawionej sprawy, spółka (zwana dalej wnioskodawcą) zajmuje się usługami z zakresu zarządzania logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. W ramach swojej działalności gospodarczej spółka ponosi różnego rodzaju koszty związane z zakupem towarów i usług. Mamy tu na myśli wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, płatności kartami płatniczymi przez pracowników oraz koszty spedycji i administracji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KAS - 22 maja 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Interpretacja indywidualna dyrektora KAS –

Dokument zakupu

Faktury dokumentujące zakupione towary i usługi są otrzymywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Faktury papierowe są przekazywane do działu księgowości spółki, gdzie po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy są zaksięgowane i zarchiwizowane w formie elektronicznej.

Spółka planuje wdrożyć system obiegu dokumentów, który umożliwi rozliczanie tych wydatków. Chciałaby zrezygnować z przechowywania faktur w formie papierowej i po zdigitalizowaniu ich, zniszczyć oryginalne wersje papierowe. Spółka zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Zrobi to poprzez wprowadzenie kontroli biznesowych, które zapewnią wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Wersje elektroniczne faktur będą dokładnym odzwierciedleniem oryginalnych wersji papierowych. Faktury zakupowe będą przechowywane na serwerze, podzielone na okresy rozliczeniowe, do momentu upływu terminu przedawnienia. Spółka udostępni odpowiedni dostęp do zarchiwizowanych faktur na żądanie organów podatkowych. Faktury możemy przechowywać tylko na terytorium kraju. Jeśli faktury będą przechowywane poza terytorium kraju lub w przyszłości, spółka umożliwi dostęp do nich za pomocą środków elektronicznych.

Czytaj też: Lipiec 2023 – zmiany w pigułce

Spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem. – Czy będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej ? – Pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek. Organ podatkowy udzielił pozytywnej odpowiedzi i potwierdził stanowisko wnioskodawcy.

Ta interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ma znaczenie dla podatników. Ponieważ potwierdza możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej i zdigitalizowanej, przy zachowaniu wymogów dotyczących autentyczności, integralności treści i czytelności. Wybór formy archiwizacji i przechowywania faktur nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT. – O ile spełniamy warunki ogólne określone w ustawie o VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *