Procedura składu VAT -co powinieneś wiedzieć ?

Procedura składu VAT -co powinieneś wiedzieć ? Przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy będą mieli możliwość dokonywania różnych czynności w ramach składu VAT. Procedura składu VAT umożliwi im:

 1. Wprowadzanie towarów do składu: Przedsiębiorcy będą mogli przemieszczać towary do składu VAT.
 2. Składowanie towarów: Towary będą przechowywane w składzie VAT.
 3. Świadczenie usług związanych bezpośrednio z przechowywanymi towarami: Przedsiębiorcy będą mogli świadczyć usługi takie jak sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie właściwej temperatury i stanu towarów oraz konserwację.
 4. Wyprowadzanie towarów ze składu: Przedsiębiorcy będą mogli wycofywać towary ze składu VAT.

Aby zastosować procedurę składu VAT, firma musi spełnić określone warunki:

 1. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu VAT: Podmiot prowadzący skład VAT musi uzyskać pozwolenie od naczelnika urzędu celno-skarbowego, które będzie obowiązywać wyłącznie w miejscu prowadzenia składu.
 2. Prowadzenie ewidencji w składzie VAT: Podmiot prowadzący skład VAT musi prowadzić stosowną ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową towarów w formie elektronicznej.
 3. Uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury składu VAT dla konkretnych towarów: Przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT, które jest wydawane na wniosek podatnika przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na określony czas (np. 18 miesięcy).
 4. Obejmowanie towarów procedurą składu VAT: Towary muszą zostać zgłoszone i wprowadzone do składu VAT, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych, towarów dostarczanych na sprzedaż detaliczną i towarów zużywanych.
Procedura składu VAT -co powinieneś wiedzieć ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Procedura składu VAT -co powinieneś wiedzieć ?

Aby zastosować stawkę 0% podatku VAT, dostawa towarów objętych procedurą składu VAT musi spełniać następujące warunki:

 1. Wystawienie faktury dokumentującej dostawę za pomocą systemu KSeF. Oznaczenie na niej podstawy prawnej stosowanej stawki 0%. – Jako „dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT”.
 2. Wprowadzenie towarów do składu VAT.
 3. Otrzymanie od nabywcy dokumentu potwierdzającego objęcie towarów procedurą składu VAT przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ddany okres rozliczeniowy.

Zakończenie procedury składu VAT następuje po zgłoszeniu przez podatnika zakończenia procedury. Oczywiście po wyprowadzeniu towarów ze składu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty należnego podatku VAT. Zapłacony podatek VAT stanowi podatek naliczony, który może być odliczony w deklaracji JPK_VAT.

Wprowadzenie towarów do składu VAT może być korzystne dla przedsiębiorców w niektórych przypadkach. Kto może skorzystać z tej procedury ? Przedsiębiorcy, którzy nabywają towary w Polsce, ale planują ich przeznaczenie w innym kraju. Przedsiębiorcy, którzy chcą magazynować towary lub świadczyć na nich usługi. Dzięki temu nie będą musieli rozliczać podatku VAT naliczonego w Polsce. Co więcej oczekiwać na zwrot, co pozwoli uniknąć zamrożenia środków finansowych.

Czytaj też: Grupy VAT – Podstawowe informacje

Dla dostawców towarów korzystne może być zastosowanie stawki 0% podatku VAT.

W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących nowych przepisów. To pozwoli lepiej zrozumieć, dla kogo składy VAT mogą stanowić interesującą opcję w zakresie organizacji łańcuchów dostaw w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *