Grupy VAT w praktyce

Grupy VAT w praktyce Poprzez wspólną rejestrację podatkową, kilku dotychczasowych, oddzielnych podatników będzie miało możliwość koordynacji rozliczeń podatkowych. Będzie działała przez tzw. przedstawiciela grupy VAT. Przedstawiciel będzie reprezentował wszystkie podmioty należące do grupy przed organami podatkowymi i innymi instytucjami kontrolującymi, zapewniając odpowiednie przestrzeganie obowiązków podatkowych. Oznacza to również, że właściwym organem podatkowym dla grupy będzie ten, który jest właściwy dla przedstawiciela.

Czytaj też: Grupy VAT – Podstawowe informacje

W skrócie, grupa VAT polega na tym, że kilka podmiotów (co najmniej dwa), które normalnie byłyby oddzielnymi podatnikami VAT, tworzy jednego, wspólnego podatnika. Z tego wynikają następujące konsekwencje:

Grupy VAT w praktyce

Czytaj też: Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Dostawa towarów

Dostawa towarów i świadczenie usług pomiędzy członkami grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT (ale muszą być elektronicznie ewidencjonowane na bieżąco). Dostawę towarów i świadczenie usług przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy uważamy za dokonane przez grupę VAT. Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza grupy jest uważane za dokonane na rzecz grupy VAT.

Te konsekwencje wydają się jasne. Istnieją jednak inne, trudniejsze do zauważenia i wynikające z unijnych zasad podatku od wartości dodanej, zwłaszcza związane z zasadami neutralności podatku i jego terytorialności. W marcu tego roku Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie potwierdził to w wyroku w sprawie C-812/19 Danske Bank:

Grupy VAT w praktyce

Oddział zagranicznego podatnika w Polsce

Co jeśli oddział zagranicznego podatnika znajduje się w Polsce i należy jednocześnie do grupy VAT w Polsce ? – Podmiotowość podatkowa tej grupy przeważa nad zagraniczną centralą. Oznacza to, że oddział ten, wraz z grupą VAT, jest oddzielnym podatnikiem od zagranicznej centrali. Transakcje pomiędzy grupą VAT, w której znajduje się oddział, a zagraniczną centralą podlegają zasadniczo opodatkowaniu VAT. Podobnie, zagraniczny oddział należący do zagranicznej grupy VAT i utworzony przez podatnika z polską centralą. – Traktujemy jako odrębny podmiot w kontekście opodatkowania dostaw towarów i świadczeń usług.

Te zmiany wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE mogą być korzystne,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *