Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ?

Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ? Wiele firm i księgowych często zapomina o ważnym obowiązku związanych z złożeniem formularza ORD-U, który jest roczną informacją o umowach zawartych z nierezydentami zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku niesie ze sobą ryzyko nałożenia grzywny na przedsiębiorstwo. Co gorsza, czas na dostarczenie tej informacji do urzędu skarbowego jest ograniczony. Dla większości podatników termin składania formularza ORD-U za rok 2022 upływa 31 marca 2023.

Co mówi kodeks karno – skarbowy

Zgodnie z artykułem 80 Kodeksu karno-skarbowego, jeśli nie złożymy formularza ORD-U nie dopełnimy obowiązku informacyjnego w zakresie podatków. Może to niestety skutkować nałożeniem grzywny do wysokości 120 stawek dziennych. Organ podatkowy może również uznać to za wykroczenie skarbowe.

Czytaj też: Procedura składu VAT -co powinieneś wiedzieć ?

Osoby pełniące funkcje zarządcze, zwłaszcza prezesi spółek, ponoszą odpowiedzialność karano-skarbową za takie niedopełnienie obowiązku. Jednakże, mogą uniknąć sankcji za nieterminowe złożenie informacji podatkowej, składając tzw. czynny żal wraz z formularzem ORD-U. Czynny żal to pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, składane do właściwego urzędu skarbowego.

Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jak sprawdzić czy mam obowiązek ?

Aby sprawdzić, czy nasza spółka ma obowiązek złożenia formularza ORD-U, należy uwzględnić, że termin na złożenie tego formularza wynosi trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego, dla którego informację trzeba dostarczyć. Większość firm ma rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym, więc w takim przypadku termin na złożenie ORD-U przypada na 31 marca.

Formularz ORD-U jest dokumentem podatkowym, który zawiera informacje o umowach zawartych z nierezydentami zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

Obowiązek sporządzenia i dostarczenia informacji o umowach z nierezydentami nakłada artykuł 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Dotyczy to wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ? –

Kto jest ” nierezydentem” ?

Nierezydentami, o których mówią przepisy, są zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo dewizowe:

  • Osoby fizyczne zamieszkujące za granicą;
  • Osoby prawne mające siedzibę za granicą (wraz z innymi podmiotami mającymi siedzibę za granicą. – Które posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. Jakie umowy podlegają obowiązkowi zgłoszenia w formularzu ORD-U ? – Te, w których jedna ze stron, bezpośrednio lub pośrednio, uczestniczy w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy. Może także, posiadać udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu.
  • Obowiązek zgłoszenia powstaje także, inny podmiot, niebędący stroną umowy, uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli nad podmiotami, który jest stronami umowy. Może też posiadać udziały w kapitale tych podmiotów, uprawniające do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Te dwa przypadki dotyczą umów zawartych w danym roku podatkowym z tym samym nierezydentem. Co więcej suma należności lub zobowiązań wynikających z tych umów przekracza równowartość 300 000 euro.

Kiedy należy wypełnić formularz ORD-U ?

Kiedy jeszcze istnieje obowiązek złożenia informacji ORD-U ?

Jeśli spełnione są poniższe warunki

  • Nierezydent będący stroną umowy posiada przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Polski
  • Jednorazowa wartość należności lub zobowiązań w tych podmiotach przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Ważne jest, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązek składania formularza ORD-U został zniesiony dla podmiotów składających formularz TPR. Warunkiem jest, by nie prowadzić transakcji z rajami podatkowymi.

Wszystkie te zmienne i przepisy sprawiają, że składanie formularza ORD-U wiąże się z koniecznością dokładnej analizy sytuacji firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *