Grupy VAT - Podstawowe informacje

Grupy VAT – Podstawowe informacje Od 1 stycznia 2023 r. w Polsce zaczęły obowiązywać „grupy VAT” zgodnie z Polskim Ładem. Ich celem jest umożliwienie powiązanym podmiotom neutralnego rozliczania podatku od towarów i usług, co ma zmniejszyć obciążenia administracyjne, ograniczyć liczbę dokumentów oraz poprawić płynność finansową firm. Przedstawiam krótkie podsumowanie najważniejszych informacji dla polskich podatników zainteresowanych przystąpieniem do grupy VAT.

Grupy VAT - Podstawowe informacje
Czytaj też: Optymalizacja podatkowa – CIT Estoński

Kto może być członkiem grupy VAT?

W praktyce, każdy polski podmiot podlegający opodatkowaniu może stać się członkiem grupy VAT. Mogą to być różne formy organizacji przedsiębiorstw, takie jak osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne). Zgodnie z przepisami, do grupy VAT mogą przystąpić podmioty, które:

  • mają siedzibę na terytorium Polski lub
  • nie mają siedziby na terytorium Polski, ale posiadają oddział zlokalizowany na terenie Polski. Jeśli polski podmiot jest członkiem grupy VAT i posiada oddział zagraniczny, ten oddział nie będzie częścią grupy. Co jeśli zagraniczny podmiot prowadzi działalność w Polsce poprzez oddział, zgodnie z przepisami Polskiego Ładu ? – Wtedy do grupy VAT włączymy tylko ta część przedsiębiorstwa, która jest oddziałem. Oznacza to, że pozostała (zagraniczna) część przedsiębiorstwa nie będzie uznawana za członka grupy VAT, a operacje między oddziałem a główną jednostką, która ma siedzibę w innym kraju, będą opodatkowane.

Grupy VAT – Podstawowe informacje –

Kiedy możemy przystąpić do grupy VAT ?

Aby podmioty gospodarcze mogły utworzyć grupę VAT, muszą być finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie powiązane. Według przepisów, jednostki są finansowo powiązane, jeżeli jeden członek grupy VAT posiada bezpośrednio:

  • ponad 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym innych podatników należących do grupy,
  • oraz ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
  • ponad 50% prawa do udziału w zysku.

Kiedy możemy mówić o ekonomicznych powiązaniach

  • ich główna działalność ma taki sam charakter,
  • rodzaje prowadzonej działalności uzupełniają się i są współzależ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *