Masz długi w ZUS ? - Przeczytaj

Masz długi w ZUS – Przeczytaj W gąszczu wszelkich opłat, składek, podatków wielu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, napotyka na trudności. Trudności te związane są z utrzymaniem możliwości uiszczenia finansowych obciążeń. Wśród tych obciążeń bodaj na pierwszy plan Wysuwają się składki odprowadzane do ZUS. ZUS upomni się o każdą należność w postępowaniu egzekucyjnym.

Kto może skorzystać z ulgi w spłacie

Jeśli więc masz zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chcesz uniknąć takiej sytuacji, możesz skorzystać z ulgi, która polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. O rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu składek na raty może ubiegać się każda osoba. Mówimy tu o przedsiębiorcach, a także byłych przedsiębiorcach. Z ulgi mogą skorzystać także spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na który przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. O rozłożenie na raty zapłaty składek mogą biegać się także małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenia z tytułu składek współmałżonka. Z ulgi może skorzystać także pełnomocnik, czyli osoba upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Masz długi w ZUS ? - Przeczytaj

Warto skorzystać z ulgi proponowanej przez ZUS Twój wniosek spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, da możliwość płacenia zadłużenia w dłuższym w okresie i na uzgodnionych warunkach. Ponadto przestaną narastać odsetki od zadłużenia. Przestaną rosnąć W następnym dniu podniósł złożenia wniosku, a pozostanie jedynie opłata prolongacyjna. Jej Wysokość to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Na raty możemy rozłożyć w pełnej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. A także składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Na raty możesz rozłożyć także zapłatę składek na fundusz emerytur pomostowych.

Czytaj też: Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Co ważne na raty zostaną rozłożone także odsetki za zwłokę do dnia złożenia wniosku. Dodatkowo ZUS rozłoży także na raty opłaty i koszty związane z upomnieniem.

Masz długi w ZUS ? - Przeczytaj

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj również: Kontrola konta bankowego

Masz długi w ZUS ? – Przeczytaj – Co zrobić jeśli ZUS odmówi ci ulgi?

Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie zawsze daje ustawową postawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. ZUS może odmówić udzielenia ulgi. W takiej sytuacji każdy ma obowiązek uregulować zadłużenie wraz z odsetkami ze zwłokę, który naliczone są do dnia zapłaty. Załóżmy jednak, że uzyskaliśmy taką zgodę i spłacamy raty według ustalonych warunków. Z czasem nasza sytuacja finansowa uległa zmianie, czyli pogorszyła się lub poprawiła. Możemy wówczas ponownie złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku dołączamy dokumenty jako uzasadnienie prośby. ZUS sprawdzę zasadność ewentualnej zmiany. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrazi zgodę, do pierwszej umowy zawieramy aneks. Zmieni się wysokość opłaty prolongacyjnej, ale wysokość odsetek pozostanie bez zmian. Zmiana warunków umowy może dotyczyć wydłużenia bądź skrócenia okresu spłaty należności, a także zmiany terminu płatności rad oraz Zmiany wysokości rat.

Czytaj też: Wskaźnik bieżącej płynności – to warto wiedzieć

Uwaga, do dnia podpisania aneksu musimy spłacać raty tak, jak nakazuje ustalony wcześniej harmonogram.

Masz długi w ZUS ? – Przeczytaj –

Co jeśli nie Wypełnimy warunków umowy?

Warunki umowy, którą otrzymamy od zakładu ubezpieczeń społecznych musimy bezwarunkowo wypełnić. W przeciwnym razie zostanie ona zerwana. To oznacza, że musimy natychmiast zapłacić zaległość wobec ZUS brak spłaty spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które zwiększy nasze zadłużenie o koszty upomnienia i koszty egzekucji. Jest jeszcze jednak wyjście, gdy przydarzy się nam nie spełnić warunków umowy. Musimy złożyć wniosek z prośbą o utrzymanie w mocy umowy ratalnej. Do wniosku musimy dołączyć dokumenty, które uzasadnią prośbę

Odstąpienie od umowy

Od umowy ratalnej, którą zawrzemy ZUS, możemy w każdej chwili odstąpić. W swoim oświadczeniu skierowanym do ZUS-u podajemy datę rozwiązania umowy . Data nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia oświadczenia. Musimy się liczyć z tym, że odstąpienie od umowy wymaga natychmiastowej spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami. Brak spłaty skutkuje rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *