Wskaźnik bieżącej płynności - to warto wiedzieć

Wskaźnik bieżącej płynności – to warto wiedzieć/ Analiza płynności finansowej sprawdza zdolność Twojej firmy do regulowania bieżących zobowiązań, które wynikają z codziennego działania przedsiębiorstwa. Mówimy o zobowiązaniach do zapłaty w okresie krótszym niż jeden rok. Płynność finansową możesz samodzielnie badać na trzy sposoby:

  • wskaźnik płynności bieżącej,
  • wskaźnik płynności szybkiej
  • wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi.

Czytaj Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu „KOPEX” S.A. Katowice

Wskaźnik bieżącej płynności - to warto wiedzieć

Wskaźnik bieżącej płynności – to warto wiedzieć – wzór

W praktyce gospodarczej, aby zbadać płynność finansową, wykorzystujemy dane z bilansu o konkretnych aktywach. Zacznijmy od omówienia wskaźnika płynności bieżącej. Poniżej mamy wzór:

wskaźnik bieżącej płynności finansowej =          aktywa bieżące         
zobowiązania bieżące  

Jeżeli zmierzysz ten wskaźnik, dowiesz się o możliwości regulowania przez Twoją firmę zobowiązań bieżących, czyli inaczej krótkoterminowych. Mówimy zatem o zobowiązaniach o terminie zapadalności, krótszym niż rok. Taką wartość mamy w mianowniku ułamka. W liczniku natomiast mamy aktywa bieżące. – To takie składniki majątku, które można szybko spieniężyć. Co więcej otrzymany wynik tego wskaźnika pokazuje jaki jest poziom kapitału obrotowego netto. To są fundamenty rozwoju działalność operacyjnym.

Przeczytaj też: Jak policzyć ROS?

Wartość tego wskaźnika porównujemy zawsze z poprzednim okresem. Wzrost wartości oznacza lepszą płynność. Najbardziej optymalna wartość tego wskaźnika utrzymuje się w przedziale 1,2-2,0. Pamiętajmy, że za niski poziom bieżącej płynności może świadczyć o tym, że masz problem opłacaniem bieżących zobowiązań. A to, może przyczynić się do poważnych kłopotów firmy.

Wskaźnik bieżącej płynności - to warto wiedzieć

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czym jest nadpłynność

W przypadku gdy wskaźnik jest wyższy niż podane przedziały, mówimy o nadpłynności finansowej. Oznacza to, że firma nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Tym samym nie rozwija się i w konsekwencji obniża się jego rentowność.

Co jest ważniejsze płynność czy rentowność

Profesor Maria Sierpińska w swojej książce ” Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa” wskazał, że:

,,Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że główną przyczyną upadłości małych i średnich przedsiębiorstw jest utrata płynności finansowej, nie zaś ponoszenie przez nich strat. We Francji 60% bankrutujących, to firmy, które mają dostateczną rentowność, lecz straciły zdolność do bieżącego wywiązywania się z różnych płatności i zobowiązań”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *