Jakie możliwości daje restrukturyzacja ?

Jakie możliwości daje restrukturyzacja ? Niestety często zdarza się, że nasza firma traci zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, straciło płynność finansową. Co należy robić w takiej sytuacji ? Zastanowić się nad restrukturyzacją firmy. Mamy trzy ścieżki do wyboru.

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • Postępowanie układowe
  • Postępowanie sanacyjne

Rodzina a długi firmowe

Co daje wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Przede wszystkim wstrzymywane są wszelkie postępowania windykacyjne, w tym komornicze. Komornik z chwilą wszczęcia postępowania układowego ma obowiązek zawiesić wszelkie prowadzone czynności. – W tym nawet licytacje majątku firmy. Co więcej w przypadku podjęcia restrukturyzacji, przedsiębiorstwo nadal może funkcjonować, co w praktyce oznacza, że może zarabiać na swoje zobowiązania.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest rozłożenie zobowiązań na raty. – Wprowadzenie układu w życie daje możliwość ułożenie planu spłat zadłużenia dogodnego dla dłużnika. Postępowanie restrukturyzacyjne zakłada, że dłużnik wyraża chęć spłaty powstałych zobowiązań. Celem restrukturyzacji jest oczywiście utrzymanie przedsiębiorstwa, a nie jego upadłość. Nie występuje tutaj syndyk.

Jakie możliwości daje restrukturyzacja ?

Restrukturyzacja daje też szansę na zmniejszenie sumy zobowiązania !

Wdrożenie restrukturyzacji pozwala umorzyć koszty monitów, kar umownych, czy odsetek karnych, które powstały w wyniku nieterminowego spłacania zobowiązań. Zauważmy, że koszty windykacyjne, czy też komornicze stanowią niemałą część całego długu. To nawet-30-40% ogólnej sumy zobowiązania. Dlatego restrukturyzacja przynosi dłużnikom dużą ulgę.

Co najważniejsze restrukturyzacja daje możliwości indywidualnych negocjacji z każdym z wierzyciel. Dlatego, kwota jaką będziemy musieli zapłacić może być znacznie niższa od tej, która widnieje na nakazie zapłaty.

Jakie możliwości daje restrukturyzacja ?

Czytaj Formy opodatkowania dochodów – Karta podatkowa

Inny plus restrukturyzacji

Zauważmy, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym możemy mieć do czynienia z trzema nazwijmy to „typami” wierzycieli. Są to inne przedsiębiorstwa oraz banki, ale także o czym nie możemy zapomnieć, wierzycielami są ZUS oraz Urząd Skarbowy. W przypadku zobowiązań publicznoprawnych, które powstają w ZUS-ie czy innych urzędach niestety nie wynegocjujemy niższej kwoty zobowiązania. Nie mniej jednak możemy w przypadku restrukturyzacji rozłożyć takie zobowiązania na raty i wydłużyć okres ich spłaty nawet do kilku lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *