Rodzina a długi firmowe

Rodzina a długi firmowe – niestety prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z podjęciem ryzyka. Nierentowny biznes może wpędzić nas w długi, a to ma poważne konsekwencje dla życia rodzinnego. Prawo stanowi, że wierzyciele mogą sięgnąć nie tylko po majątek firmowy, ale także nasz prywatny dorobek.

Pamiętajmy, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadają za zobowiązania firmowe całym swoim majątkiem. Jeśli osoba prowadząca firmę ma męża lub żonę wierzyciel ma prawo dochodzić roszczeń z ich wspólnego majątku. Pamiętajmy, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota małżeńska. Co oznacza, że cały nasz dorobek staje się odtąd wspólnym. Mówimy tu w szczególności o:

Przeczytaj też: Jak policzyć ROS?

  • wynagrodzenie za pracę; 
  • dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków; 
  • dochody z majątku wspólnego; 
  • dochody z majątków osobistych każdego z małżonków (przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę). 
Rodzina a długi firmowe

Sposobem na uchronienie współmałżonka od długów firmy jest oczywiście rozdzielność majątkowa. Ale uwaga, rozdzielności możemy dokonać tylko przed powstaniem zobowiązań. Najlepiej pomyśleć o niej jeszcze przed rozpoczęciem biznesu. Gdy komornik zapuka, by odzyskać dług zawarcie rozdzielności majątkowej już nic nie da.

Zawarcie rozdzielności majątkowej czyli intercyzy oznacza, że jeśli prowadzimy JDG i popadnie ona w długi, wierzyciele będą mogli sięgnąć tylko i wyłącznie po nasz prywatny majątek oraz aktywa firmowe. Sytuacja finansowa naszego partnera lub partnerki pozostaje bez zmian. – Współmałżonek dalej dysponuje swoim osobistym majątkiem.

Czytaj też: Nowelizacja kodeksu pracy przesunięta

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Intercyza a podatki

Jeśli posiadamy wspólność majątkową możemy wspólnie rozliczać PIT. Oznacza to w praktyce, że limit po którym znajdziemy się w drugim progu podatkowym to 85.000 x 2 czyli 170.000 złotych dochodu. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty płacimy 32% podatku dochodowego. Jeśli mamy rozdzielność majątkową i zarobimy powyżej 85.000, a nasz partner nie to wtedy my płacimy 32% podatku, a nasz partner pozostaje w pierwszym progu podatkowym

Rodzina a długi firmowe

Rodzina a firmowe długi –

Kredyt konsumencki a intercyza

W przypadku intercyzy majątek partnera jest traktowany jak jego osobisty, więc może zaciągać zobowiązania, bez konieczności pytania nas o zgodę. – Jeśli tylko pozwala mu na to zdolność kredytowa, która jednak może być mniejsza bo nie wliczamy oczywiście zarobków i dobytku drugiej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *