Jak policzyć ROS?

Jak policzyć ROS ? – Mówiąc językiem analityków finansowych, rentowność to stopień efektywności funkcjonowania oraz gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa. W prosty, bardziej rozpowszechniony sposób rentowność nazywamy opłacalnością z własnego biznesu. Naturalnym jest przecież cel każdego przedsiębiorcy– generowanie zysków. Bez nich nie ma sensu prowadzenie działalności gospodarczej. Aby sprawdzić działalność włożonych wysiłków, każdy przedsiębiorca dokonuje analizy rentowności w celu powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami i kapitałem własnym.

Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Jak policzyć ROS ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czym jest rentowność ?

Lepszą sytuację finansową naszej działalności osiągniemy przy wyższym poziomie rentowności. Nasza sytuacja finansowo-majątkowa rzutuje także na stan podmiotów gospodarczych, które z nami współpracują. Są to oczywiście kontrahenci, klienci oraz dostawcy. Według wielu przedsiębiorców najważniejszymi elementami analizy sytuacji finansowo-majątkowej firmy są wskaźniki rentowności. Wskaźniki przedstawiają zależność pomiędzy wysokością wypracowanego przez firmę zysku a wartością czynnika, którego rentowność chcemy wyznaczyć. Przykład obliczania tej zależności znajdziesz w dalszej części artykułu

Analizę rentowności firmy przeprowadzany zwykle w trzech głównych obszarach działalności:

  • sprzedaży ( ROS)
  • aktywów ( ROA)
  • kapitałów ( ROE)

Rentowność naszej firmy uzależniona jest od tej podejmowanych przez nas działań mogą one być przemyślane i trafne, wówczas otrzymujemy dodatni wynik finansowy. Mogą być jednak chybione, wówczas notujemy deficyt, ujemny wynik finansowy.

Dla każdego przedsiębiorcy ważna jest przede wszystkim rentowność sprzedaży. Ona przecież determinuje sens działalności gospodarczej. Tę rentowność obliczamy jako iloraz zysku netto wypracowanego przez firmę i wartości osiąganego przychodu ze sprzedaży. Wynik takiego dzielenia powie nam, w jakim stopniu sprzedaż Ta jest opłacalna. Mówiąc prościej, dowiemy się ile uzyskaliśmy na jednym złotym osiągniętego przychodu ze sprzedaży. To tak zwana marża zysku netto.

Jak policzyć ROS?

Jak policzyć ROS ? – Przykład

Firma Produkcyjna w 2022 roku ze sprzedaży obuwia dziecięcego uzyskała 420 000 zł przychodu. Koszty, które poniosła w tym okresie czyli koszty stałe oraz koszty zmienne i podatki wyniosły 300 000 zł Firma uzyskała więc 120 000 zysku netto

ROS = (120.000zł : 420.000 zł) x 100% = 28,57%

Powyższy wynik świadczy o tym, że w 2022 roku na każdej złotówce firma otrzymała zysk wysokości 28 groszy

Przeczytaj też: Kiedy zawodzi prawo popytu ?

Warto pamiętać, że wysokość ROS nie ma wyznaczonej wartości minimalnej. Zadaniem dla przedsiębiorcy jest utrzymanie rentowności sprzedaży przez dłuższy czas działalności przynajmniej na tym samym poziomie. Na przestrzeni czasu uda się zwiększyć wskaźnik rentowności sprzedaży, a tym samym podnieść efektywność firmy. Nie da się wskazać konkretnej wartości wskaźnika rentowności sprzedaży, który chcielibyśmy osiągnąć. Jest on bowiem uzależniony od wielkości firmy i od branży, w której firma funkcjonuje. Możemy jednak porównywać swój poziom rentowności z osiągniętą rentownością innego przedsiębiorstwa, które jest podobne i wielkości i z tej samej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *